Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Piatkový seminár fyziky - Václav Janiš (15.2.2017)09. 02. 2017

netradične v stredu 15.2.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Nukleárny seminár - Radoslav Böhm (15.2.2017)14. 02. 2017

v stredu 15.2.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Miroslava...06. 02. 2017

v pondelok 13.2.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C

Deň otvorených dverí (8.2.2017)13. 01. 2017

pre študentov končiacich stredné školy sa uskutoční v stredu 8.2.2017 od 13:00 hod. v priestoroch FMFI UK

Vysokoškolský učiteľ - lektor (výberové konanie)17. 01. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa - lektora na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom...