Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

Seminár z pseudoeuklidovskej geometrie - Tibor Stanko...15. 01. 2018

vo štvrtok 25.1.2018 o 10:00 hod. v miestnosti M/116

Fyzikálny seminár - Tomáš Bzdušek (29.1.2018)10. 01. 2018

v pondelok 29.1.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Archív udalostí

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (10.1.2018)07. 01. 2018

v stredu 10.1.2018 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Seminár z teoretickej fyziky - Samuel Kováčik (9.1.2018)07. 01. 2018

v utorok 9.1.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Jiří Grygar: Žeň objevů (15.12.2017)16. 10. 2017

v piatok 15.12.2017 o 17:30 hod. v posluchárni F1

Seminár z algebratickej teórie grafov - Jana Šiagiová ...13. 12. 2017

v piatok 15.12.2017 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Seminar o Atiyah-Singerovej vete o indexe - Michal Širaň...14. 12. 2017

v piatok 15.12.2017 o 13:10 hod. v miestnosti M/X

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...06. 12. 2017

vo štvrtok 14.12.2017 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Sara Zemljic (14.12.2017)11. 12. 2017

vo štvrtok 14.12.2017 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár KAFZM - Pavol Matlovič (13.12.2017)07. 12. 2017

v stredu 13.12.2017 o 14:50 hod. v posluchárni C

Nuleárny seminár - Rastislav Dvornický (13.12.2017)07. 12. 2017

v stredu 13.12.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Patavedecký seminár (11.12.2017)11. 12. 2017

v pondelok 11.12.2017 o 16:00:16 v posluchárni C

Správy od 1 do 10 z 351