Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

Seminár z teoretickej fyziky - Amina Khatun (19.10.2021)08. 10. 2021

v utorok 19.10.2021, 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...07. 10. 2021

vo štvrtok 21.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár zo strojového učenia - Peter Richtárik (22.10.2021)08. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 15:30 hod. v posluchárni C aj online

Archív udalostí

Seminár z teoretickej informatiky - Rastislav Královič...13. 10. 2021

v piatok 15.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj...14. 10. 2021

v piatok 15.10.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/X aj online formou

Seminár z teórie grafov - František Kardoš (14.10.2021)12. 10. 2021

vo štvrtok 14.10.2021 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Nukleárny seminár - Larisa Thorne (13.10.2021)08. 10. 2021

v stredu 13.10.2021 o 15:00 hod. v miestnosti F1/364 aj online

Algebraic Graph Theory International Webinar (12.10.2021)11. 10. 2021

v utorok 12.10.2021 o 10:00 hod.

Seminár z teoretickej informatiky - Dana Pardubská...06. 10. 2021

v piatok 8.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...30. 09. 2021

vo štvrtok 7.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Juraj Tekel: O histórii planéty Vulkán (7.10.2021)30. 09. 2021

vo štvrtok 7.10.2021 o 16:00 hod. online formou

Seminár z teórie grafov - Robert Lukoťka (7.10.2021)05. 10. 2021

vo štvrtok 7.10.2021 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z robotiky - Johannes Patsch (6.10.2021)28. 09. 2021

v stredu 6.10.2021 o 17:30 hod. vo Vedeckom parku UK

Správy od 1 do 10 z 786