Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

Astronomická žatva 2018 - Jiří Grygar (13.12.2019)28. 11. 2019

v piatok 13.12.2019 o 17:30 hod. v posluchárni A

Seminár z aplikovanej fyziky - František Kundracik...10. 12. 2019

v piatok 13.12.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z algebraickej teórie grafov - Peter Zeman...11. 12. 2019

v piatok 13.12.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Seminár z teoretickej fyziky - Ján Pulmann (20.12.2019)11. 12. 2019

v piatok 20.12.2019, 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Archív udalostí

Seminár z fyziky plazmy - Robin Mentheour (12.12.2019)09. 12. 2019

vo štvrtok 12.12.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár z teórie grafov - Peter Zeman (12.12.2019)11. 12. 2019

vo štvrtok 12.12.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Nukleárny seminár - Alexander Fuss (11.12.2019)05. 12. 2019

v stredu 11.12.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Fyzikálne kolokvium - Vladimír Balek, Ján Budaj (9.12.2019)21. 11. 2019

v pondelok 9.12.2019 o 15:00 hod. v posluchárni C

Seminár z algebraickej teórie grafov - Slobodan...05. 12. 2019

v piatok 6.12.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...26. 11. 2019

vo štvrtok 5.12.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Róbert Jajcay (5.12.2019)04. 12. 2019

vo štvrtok 5.12.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z robotiky - Pavel Petrovič (4.12.2019)27. 11. 2019

v stredu 4.12.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Nukleárny seminár - Dominik Babál (4.12.2019)28. 11. 2019

v stredu 4.12.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Emil...02. 12. 2019

v utorok 3.12.2019 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Správy od 1 do 10 z 674