Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

Seminár z teoretickej fyziky - Peter Maták (26.6.2018)01. 06. 2018

v utorok 26.6.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

PDE-day in honor of Pavol Quittner (28.6.2018)18. 06. 2018

vo štvrtok 28.6.2018 v čase od 14:00 do 18:00 hod. v posluchárni C

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (4.7.2018)21. 06. 2018

v stredu 4.7.2018 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...18. 06. 2018

v piatok 6.7.2018 o 10:30 hod. v posluchárni M/223

Archív udalostí

Prednáška profesora Wanga (20.6.2018)13. 06. 2018

v stredu 20.6.2018 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teórie grafov - Jan Goedgebeur (19.6.2018)13. 06. 2018

mimoriadne v utorok 19.6.2018 o 15:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z robotiky - Marián Kľúčik (6.6.2018)29. 05. 2018

v stredu 6.6.2018 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Nukleárny seminár - Holger Kluck (6.6.2018)30. 05. 2018

v stredu 6.6.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F1/111

Seminár z fyziky plazmy - Bruce R. Locke (6.6.2018)01. 06. 2018

v stredu 6.6.2018 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár z fyziky plazmy - Sohan Jheeta (31.5.2018)28. 05. 2018

vo štvrtok 31.5.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár z teoretickej informatiky - Warren A. Hunt...28. 05. 2018

mimoriadne vo štvrtok 31.5.2018 o 11:00 hod. v posluchárni M/213

Seminár z teoretickej fyziky - Adam Hložný (29.5.2018)23. 05. 2018

v utorok 29.5.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár KAFZM - Svetlana Stripajová (23.5.2018)18. 05. 2018

v stredu 23.5.2018 o 14:50 hod. v posluchárni C

Zdroje energie umelých družíc a planetárnych sond - Gabriel...16. 05. 2018

v utorok 22.5.2018 o 18:00 hod. v miestnosti BC 300 v budove FEI STU

Správy od 1 do 10 z 450