Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Jin...10. 09. 2019

vo štvrtok 19.9.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z fyziky tuhých látok - Richard Korytár ...11. 09. 2019

v utorok 24.9.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/223

Archív udalostí

Seminár z robotiky - Camilo Parra Palacio (4.9.2019)26. 08. 2019

v stredu 4.9.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Seminár z diferenciálnej a algebraickej topológie (Diarmuid...21. 08. 2019

v utorok 3.9.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/116

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (7.8.2019)30. 07. 2019

v stredu 7.8.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Nukleárny seminár - Stanislav Tokár (4.7.2019)27. 06. 2019

vo štvrtok 4.7.2019 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (3.7.2019)18. 06. 2019

v stredu 3.7.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Radón v životnom prostredí - Karol Holý (27.6.2019 )21. 06. 2019

vo štvrtok 27.6.2019 o 17:00 hod. v priestoroch CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Seminár z fyziky tuhých látok - Michal Šindler (26.6.2019)21. 06. 2019

v stredu 26.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z teoretickej fyziky - Samuel Kováčik (25.6.2019)14. 06. 2019

v utorok 25.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z aplikovanej informatiky - Cliff Abraham...18. 06. 2019

v piatok 21.6.2019 o 10:30 hod. v miestnosti I/32

Fyzikálne kolokvium - Norbert Kučerka (5.6.2019)21. 05. 2019

v stredu 5.6.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Správy od 1 do 10 z 605