Grantové výzvy

Aktuálne výzvy

Nadácia Tatra banky - grantová výzva14. 05. 2024

Grantový program Nadácie Tatra banky - Digital pre vysoké školy 2024

KEGA 202502. 04. 2024

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025

APVV - VV MVP 202418. 03. 2024

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV MVP 2024

APVV Slovensko - Ukrajina 202117. 06. 2022

Aktualizácia verejnej výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na...

Archív

VEGA 202502. 04. 2024

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025

APVV Slovensko - Čína 202310. 10. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej...

APVV Slovensko - Bulharsko 202310. 10. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bulharskej...

APVV Slovensko - Rakúsko 202310. 10. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej...

APVV - VV 202325. 09. 2023

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2023

Early stage granty25. 09. 2023

Nová výzva z Plánu obnovy určená na podporu doktorandov a začínajúcich výskumníkov. Termín uzávierky: 1. kolo – 31.12.2023, 2. kolo – 29.2.2024

Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja25. 09. 2023

Nová výzva z Plánu obnovy s termínon uzávierky 29.12.2023

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa14. 08. 2023

Nová výzva z Plánu obnovy

APVV Slovensko - Izrael RD 202301. 07. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a...

APVV Slovensko - Poľsko 202325. 05. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej...

Správy od 1 do 10 z 90