Odborová organizácia

Fakultný výbor a Revízna komisia ZO OZPŠaV na FMFI UK

Predseda výboru :

RNDr. Miroslav Pikna, PhD., KJFB

Podpredseda výboru:

doc.  RNDr. Monika Müllerová, PhD., KJFB

Tajomník:

Iveta Martincová, D-RZS

Kultúra a šport:

Alžbeta Kontrišová, D-RPP

Hospodár:

Mária Matušicová, D-CPP

Revízna komisia:

doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD, KDMFI

 

Mgr. Róberet Breier, KJFB

 

RNDr. Zuzana Zábudlá, KEF

Kolektívna zmluva FMFI UK 2024

na obdobie od 1.3.2024 do 31.12.2024

Kolektívna zmluva FMFI UK 2020

na obdobie od 1.3.2020 do 31.12.2020

Kolektívna zmluva FMFI UK 2018

na obdobie od 1.3.2018 do 31.12.2018

Kolektívna zmluva FMFI UK 2015

na obdobie od 1.3.2015 do 31.12.2015

Kolektívna zmluva FMFI UK 2014

na obdobie od 1.3.2014 do 31.12.2014

Kolektívna zmluva FMFI UK 2013

na obdobie od 1.3.2013 do 31.12.2013

Kolektívna zmluva FMFI UK 2012

na obdobie od 16.2.2012 do 31.12.2012

Kolektívna zmluva FMFI UK 2011

na obdobie od 22.2:2011 do 31.12.2011

Kolektívna zmluva FMFI UK 2007

na obdobie od 2.4.2007 do 31.3.2008