Odborová organizácia

Fakultný výbor a Revízna komisia ZO OZPŠaV na FMFI UK

predseda výboru a mzdová komisia:

RNDr. Miroslav Pikna, PhD., KJFB

podpredsedníčka výboru a mzdová komisia:

RNDr. Zuzana Zábudlá, KEF

tajomníčka výboru - stravovanie:

Iveta Martincová, D-RZS

členka výboru - hospodárka výboru:

Mgr. Elvíra Račanová, D-REP

člen výboru - BOZP, rekreácie:

Ing. Judita Berezňáková, KEC 

členka výboru - kultúra, deti a šport:

Alžbeta Kontrišová, D-RPP

člen výboru - šport, styk s úsekmi:

RNDr. Imrich Morva, PhD., KAFZM

revízna komisia:

 

predseda:

PaedDr. Peter Vankúš, PhD. KAGDM

člen:

RNDr. Monika Müllerová, PhD., KJFB

člen:

Mária Matušicová, D-CPP

Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

Kolektívne zmluvy UK

Kolektívne zmluvy FMFI UK:

Kolektívna zmluva FMFI UK 2020

na obdobie od 1.3.2020 do 31.12.2020

Kolektívna zmluva FMFI UK 2018

na obdobie od 1.3.2018 do 31.12.2018

Kolektívna zmluva FMFI UK 2015

na obdobie od 1.3.2015 do 31.12.2015

Kolektívna zmluva FMFI UK 2014

na obdobie od 1.3.2014 do 31.12.2014

Kolektívna zmluva FMFI UK 2013

na obdobie od 1.3.2013 do 31.12.2013

Kolektívna zmluva FMFI UK 2012

na obdobie od 16.2.2012 do 31.12.2012

Kolektívna zmluva FMFI UK 2011

na obdobie od 22.2:2011 do 31.12.2011

Kolektívna zmluva FMFI UK 2007

na obdobie od 2.4.2007 do 31.3.2008