Grantové výzvy

Aktuálne výzvy

Archív

Nadácia Tatra banky - Kvalita vzdelávania30. 04. 2018

Cieľ programu:  Prispieť k zvyšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách.Prostredníctvom grantovej podpory finančne prispieť ku skvalitneniu...

APVV Slovensko - Izrael 201819. 04. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte

APVV Slovensko - Portugalsko 201818. 04. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej...

APPV Slovensko - Kórea 201812. 04. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej...

Horizont 2020 - podpora prípravy projektov04. 04. 2018

Termín uzávierky: 31.10.2018

Dunajský fond - 3. grantová výzva 28. 03. 2018

Termín na podávanie žiadostí: 23.4.2018

KEGA 201926. 03. 2018

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019

VEGA 201926. 03. 2018

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019

APPV Slovensko - Čína 201818. 01. 2018

Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej...

APVV - VV 201704. 10. 2017

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017