Grantové výzvy

Aktuálne výzvy

Archív

Výzva na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu 21. 08. 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie...

Horizont 2020 - Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 25. 05. 2018

Aktuálne otvorená výzva: Twinning . Termín uzávierok: 15.11.2018

APVV Slovensko - Srbsko 201818. 05. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike

APVV Slovensko - Poľsko 201804. 05. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Nadácia Tatra banky - Kvalita vzdelávania30. 04. 2018

Cieľ programu:  Prispieť k zvyšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách.Prostredníctvom grantovej podpory finančne prispieť ku skvalitneniu...

APVV Slovensko - Izrael 201819. 04. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte

APVV Slovensko - Portugalsko 201818. 04. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej...

APPV Slovensko - Kórea 201812. 04. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej...

Horizont 2020 - podpora prípravy projektov04. 04. 2018

Termín uzávierky: 31.10.2018

Dunajský fond - 3. grantová výzva 28. 03. 2018

Termín na podávanie žiadostí: 23.4.2018