Grantové výzvy

Aktuálne výzvy

Archív

VEGA 202029. 03. 2019

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020

KEGA 202029. 03. 2019

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020

APVV Slovensko - Bielorusko 201921. 01. 2019

Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej...

APVV - VV 201813. 09. 2018

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018

Výzva na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov...21. 08. 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie...

Výzva na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov...21. 08. 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie...

Výzva na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu 21. 08. 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie...

Horizont 2020 - Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 25. 05. 2018

Aktuálne otvorená výzva: Twinning . Termín uzávierok: 15.11.2018

APVV Slovensko - Srbsko 201818. 05. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike

APVV Slovensko - Poľsko 201804. 05. 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike