Grantové výzvy

Aktuálne výzvy

Archív

Nová výzva Európskej komisie súvisiaca s Covid-1925. 05. 2020

EU Special Coronavirus Funding for Medical technologies, Digital Tools and Artificial Intelligence (AI) Analytics

Coronavirus call for an Expression of Interest - výzva21. 05. 2020

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 - termín uzávierky 11.6.2020

European Green Deal - poskytnutie spätnej väzby k...19. 05. 2020

pripravovaná výzva bude otvorená v septembri 2020

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života19. 05. 2020

Druhá mimoriadna výzva programu Horizont 2020 spojená s COVID-19

EIT Manufacturing „Call for Proposals, Response to COVID-19...14. 05. 2020

Deadline na podávanie projektových návrhov je: 25.5.2020

Ponuka na spoluprácu v rámci projektu Horizon 202014. 05. 2020

Robotics in Application Areas (ICT-46-2020)

KEGA 202120. 03. 2020

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021

VEGA 202120. 03. 2020

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021

Collaborative Doctoral Partnership07. 02. 2020

Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie vyhl8ásilo 3.2.2020 druhú výzvu programu Collaborative Doctoral Partnership (CDP), ktorého cieľom je...

APVV - VV 201916. 09. 2019

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019