Grantové výzvy

Aktuálne výzvy

Archív

APVV Slovensko - Poľsko 202325. 05. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej...

APVV Slovensko - Srbsko 202325. 05. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej...

Nadácia Národnej banky - grantová výzva13. 05. 2023

na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy

KEGA 202404. 04. 2023

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024

VEGA 202404. 04. 2023

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024

Akcia Rakúsko-Slovensko - štipendiá a projekty19. 01. 2023

aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu, termín: do 15.3.2023

APVV Dunajská stratégia - Francúzsko 202223. 11. 2022

výzva na podávanie žiadosti pre projekty medzi organizáciami z Dunajského regiónu a Francúzskom

APVV Slovensko - Francúzsko 202203. 11. 2022

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej...

APVV - VV 202226. 09. 2022

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Akcia Rakúsko-Slovensko - štipendiá a projekty11. 09. 2022

aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu, termín: do 15.10.2022