Odborové organizácie nepodporujú štrajk na UK

V stredu 10.2. vydal predseda odborov na Univerzite Komenského nasledujúce vyhlásenie v súvislosti so štrajkom učiteľov.


10. 02. 2016 18.00 hod.
Od: Miroslav Pikna

MUDr. Alexander Kurtanský, predseda odborov na Univerzite Komenského v Bratislave po preverení situácie s plnou zodpovednosťou prehlasuje, že žiadna odborová organizácia na fakultách a súčastiach Univerzity Komenského nevyhlásila štrajk.

Sme presvedčení, že vláda po voľbách bude realizovať dlhodobé oprávnené požiadavky na zvýšenie dotácie vysokým školám, vrátane platov ich zamestnancov.