Deklarácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Dňa 17.2.2016 podpísali zástupcovia organizácií pôsobiacich v oblasti regionálneho a vysokého školstva deklaráciu určenú všetkým stranám kandidujúcim vo voľbách.


22. 02. 2016 13.22 hod.
Od: Miroslav Pikna

Deklarácia je snahou o komplexný a apolitický prístup ku riešeniu problémov nahromadených za minulé desaťročia v školstve a vo vede. Po jej podpísaní predstaviteľmi partnerských reprezentácií v školstve a vo vede sú vyzvané všetky politické strany kandidujúce vo voľbách, aby sa svojim podpisom zaviazali, že v prípade zvolenia do parlamentu budú každoročne pri schvaľovaní Zákona o št. rozpočte presadzovať zapracovanie požiadaviek z Deklarácie. V prípade, že sa tak v budúcnosti diať nebude, vyhradzuje si Odborový zväz právo na organizovanie nátlakových akcií.

Takýto postup zvolil Odborový zväz z toho dôvodu, že vzniknuté problémy v školstve nie je možné vyriešiť za jedno funkčné obdobie, riešenie si vyžaduje konsenzus relevantných politických strán, aby reformy po uplynutí jedného funkčného obdobia neskončili v ofsajde.

Text deklarácie