Oznamy pre zamestnancov

Martin Ilčík - Virtuálne svety bez hraníc17. 11. 2016

Už si sa niekedy zamýšľal nad tým ako v počítačových hrách a v počítačom generovaných scénach vo filmoch tvoria také veľké mestá? Myslíš si, že ich modelujú...

Komár a slon - nečakané súvislosti16. 11. 2016

Hovorí sa, že neradno robiť z komára somára. My sme ale rebeli, nezastavíme sa dokonca ani pri somárovi a z komára spravíme rovno slona.

Virtuálna realita bez hraníc 2016 - reportáž16. 11. 2016

konferencia pre deti a mládež

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. - Vizualizácia a...15. 11. 2016

Vizuálne efekty, ktoré umelci používajú už dlhšie a rozšírenie tohto efektu do 3D. Vhodným použitím efektov vieme zlepšiť obraz s veľkým dynamickým rozsahom...

Astronómia a astrofyzika - prvá prednáška17. 10. 2016

prednášal RNDr. Juraj TÓTH, PhD.

Čo je to elektrický prúd?10. 10. 2016

všetky prednášky predmetu Elektromagnetizmus nájdete v tomto playliste: https://goo.gl/TgCdHc

Elektromagnetizmus - prvá prednáška03. 10. 2016

Elektromagnetizmus a optika 1-FYZ-211/15 .. prednášajúci: doc. RNDr. František KUNDRACIK, CSc.

Matematická analýza (1) - prvá prednáška27. 09. 2016

Matematická analýza (1) 1-MMN-111/15; 1-MAT-110/00 prednášajúci: doc. RNDr. Zbyněk KUBÁČEK, CSc.

2ˆ2 x 13 prednášok z matematickej analýzy / Ján Filo a...19. 09. 2016

Existuje mnoho učebníc matematickej analýzy týkajúcich sa funkcií viacerých premenných, väčšina z nich však svojím obsahom a rozsahom značne prekračuje...

Stanislav GRIGUŠ - Informácie o fakulte na internete23. 08. 2016

Informácie o Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského na internete. YouTube kanál, webstránka fakulty, Facebook funstránka fakulty, akcie...

Neaktuálne oznamy

APVV Slovensko - Poľsko 202325. 05. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej...

APVV Slovensko - Srbsko 202325. 05. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej...

Vedcom roka za rok 2022 je profesor Martin Škoviera19. 05. 2023

Prof. Martin Škoviera z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK získal ocenenie Vedec roka SR v kategórii Vedec roka/Vedkyňa roka za použitie inovatívnych...

Odborní asistenti na KMANM (výberové konanie)18. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej...

Nadácia Národnej banky - grantová výzva13. 05. 2023

na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy