Oznamy pre zamestnancov

Igor Farkaš: Prečo študovať na matfyze?13. 02. 2017

prof. Ing. Igor Farkaš, PhD., katedra aplikovanej informatiky

doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. – Matematické modelovanie...30. 01. 2017

Zombie je oživená mŕtvola, ktorá sa živí čerstvým ľudským mäsom. Príbehy o zombie pochádzajú z afrokaribského Voodoo. Moderní „zombie“ sú však iní ako tí z...

Prstence Saturnu a vysoké prílivy27. 01. 2017

Nečakané súvislosti: Pozrieme sa na nečakané dôsledky rezonancie, na extrémne vysoké prílivy a na bohatú štruktúru prstencov planéty Saturn

Elektromagnetizmus (doc. Kundracik) 1-FYZ-211/1518. 01. 2017

videozáznamy všetkých prednášok predmetu Elektromagnetizmus

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. – Čo sú to supravodiče a ako...18. 01. 2017

Supravodiče sú materiály, ktorých elektrický odpor pri ochladení úplne vymizne. My skúmame možnosti využitia takzvaných vysokoteplotných supravodičov.

Juraj Tóth: Prečo študovať na matfyze?18. 01. 2017

RNDr. Juraj Tóth, PhD. z katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie priamo pri astronomickom ďalekohľade

Nelineárna optika / Vladimír Mesároš, Anton Štrba, Dagmar...21. 12. 2016

Učebnica Nelineárnej optiky podáva ucelený a podľa jednotných kritérií zoradený prehľad základných nelineárne optických javov – javov, ktoré vznikajú pri...

Matfyzácka kapustnica 201615. 12. 2016

Aj v decembri 2016 ste si mohli pochutnať na vianočnej kapustnici a sladkom punči :)

Maximalizácia pamäťovej kapacity umelých neurónových sietí...09. 12. 2016

Metóda spočíva v ortogonalizácii rezervoáru neurónovej siete, ktorá priblíži sieť k režimu na hranici stability a umožní jej dostať sa k teoreticky odvodeným...

Dve ocenenia výskumu nových techník pre štúdium absorpcie...09. 12. 2016

Prvé miesto v súťaži vedeckých prác mladých spektroskopikov za roky 2015-2016 a výber práce editorom na titulnú stranu časopisu Chemical Physics Letters...

Neaktuálne oznamy

Odborní asistenti na KI (výberové konanie)30. 03. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru informatiky s nástupom v septembri a...

Odborný asistent na KEF (výberové konanie)30. 03. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v...

Docent na KAFZM (výberové konanie)30. 03. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v...

Lektor a odborný asistent na KTVŠ (výberové konanie)29. 03. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov - lektora a odborného asistenta na Katedru...

Športové dni MFI 202224. 03. 2022

19. - 28.4.2022, športoviská FMFI UK