Oznamy pre zamestnancov

Vznik nových vrstevnatých štruktúr pri vysokom tlaku: SiS205. 12. 2016

Článok pod týmto názvom bol publikovaný 25.novembra 2016 v časopise Scientific Reports. Autormi sú Dušan Plašienka a Roman Martoňák z Katedry experimentálnej...

Astronomické a geofyzikálne observatórium UK, Modra01. 12. 2016

AGO je vedecko-výskumným a vzdelávacím pracoviskom FMFI UK. Okrem výuky poskytuje študentom možnosť i v rámci diplomových a doktorandských prác zúčastňovať sa...

doc. František Kundracik - Magnetická levitácia, fyzikálne...01. 12. 2016

docent František Kundracik opäť v skvelej prednáške pre deti a mládež, v prednáške môžete vidieť fyzikálne experimenty ako: elektro-magnetická levitácia,...

Ocenenie pedagógov FMFI UK pri príležitosti Dňa študentstva01. 12. 2016

Dňa 25.11.2016 pri príležitosti Dňa študentstva dekan FMFI UK prof. Jozef Masarik odovzdal poďakovanie jedenástim vynikajúcim pedagógom fakulty.

Martin Ilčík - Virtuálne svety bez hraníc17. 11. 2016

Už si sa niekedy zamýšľal nad tým ako v počítačových hrách a v počítačom generovaných scénach vo filmoch tvoria také veľké mestá? Myslíš si, že ich modelujú...

Komár a slon - nečakané súvislosti16. 11. 2016

Hovorí sa, že neradno robiť z komára somára. My sme ale rebeli, nezastavíme sa dokonca ani pri somárovi a z komára spravíme rovno slona.

Virtuálna realita bez hraníc 2016 - reportáž16. 11. 2016

konferencia pre deti a mládež

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. - Vizualizácia a...15. 11. 2016

Vizuálne efekty, ktoré umelci používajú už dlhšie a rozšírenie tohto efektu do 3D. Vhodným použitím efektov vieme zlepšiť obraz s veľkým dynamickým rozsahom...

Astronómia a astrofyzika - prvá prednáška17. 10. 2016

prednášal RNDr. Juraj TÓTH, PhD.

Čo je to elektrický prúd?10. 10. 2016

všetky prednášky predmetu Elektromagnetizmus nájdete v tomto playliste: https://goo.gl/TgCdHc

Neaktuálne oznamy

Odborní asistenti na KMANM (výberové konanie)07. 05. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborných asistentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s...

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)07. 05. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)07. 05. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v júli 2021

APVV - bilatelárne výzvy07. 05. 2021

Slovensko - Čína, Slovensko - Poľsko, Slovensko - Srbsko, Slovensko - Ukrajina, Slovensko - Taiwan

KEGA 202207. 05. 2021

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022