Oznamy pre zamestnancov

Doc. RNDr. Vladimír ČERNÝ, CSc. – CERN: čo dostala a čo...25. 03. 2016

V prednáške bude stručný prierez históriou CERNu, čo, prečo a ako sa tam robilo a robí. Spomenieme najdôležitejšie dosiahnuté výsledky a pokúsime sa odhadnúť,...

prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc. - Stav nášho školstva25. 03. 2016

Prednáška na FMFI UK, podporujeme štrajk učiteľov.

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - Stav nášho školstva25. 03. 2016

Prednáška na FMFI UK, podporujeme štrajk učiteľov.

Prečo ideme do štrajku? (diskusia na FMFI UK)26. 02. 2016

Videozáznam celej diskusie s názvom "Prečo ideme do štrajku", ktorá sa konala 15.2.2016 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v...

Samuel Kováčik - Gravitačné vlny26. 02. 2016

Populárno-vedecká prednáška pre stredoškolákov o najnovšom potvrdenom objave gravitačných vĺn.

doc. RNDr. František KUNDRACIK, CSc. – Škodia nám mobilné...20. 02. 2016

V prednáške sa dozviete odpovede na nasledujúce otázky. Aké sú hlavné účinky mikrovlnového žiarenia? Prehrievame si pri telefonovaní lokálne mozog? Dá sa...

Jozef Masarik: Prečo študovať na matfyze?08. 02. 2016

Dekan FMFI, prof. Jozef Masarik, rozpráva o mnohých dôvodoch, prečo sa oplatí študovať práve na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky

Milan Ftáčnik: Prečo študovať na matfyze?01. 02. 2016

Milan Ftáčnik z katedry aplikovanej informatiky o využití aplikovanej informatiky v praxi a prečo by ste ju mali študovať.

Fyzika ako ju nepoznáte: Prečo je obloha modrá?27. 01. 2016

doc. František Kundracik v druhej časti série 'Fyzika, ako ju nepoznáte' vám povie, prečo je obloha modrá a oblaky biele

Tomáš Vinař: Prečo študovať na matfyze?25. 01. 2016

Tomáš Vinař z katedry aplikovanej informatiky a zároveň prodekan pre informačné technológie rozpráva o možnostiach interdisciplinárneho štúdia na našej fakulte.

Neaktuálne oznamy

TAXATION OF PERSONAL INCOME OF INTERNATIONAL RESEARCHERS...28. 02. 2022

online podujatie pre zahraničných výskumníkov a lektorov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku.

Odborní asistenti na KAG (výberové konanie)17. 02. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru algebry a geometrie s nástupom v auguste...

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)17. 02. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v apríli...

ERC informačný deň - webinár16. 02. 2022

23.2.2022 o 10:00 - 12:00 hod. online formou

Profesor a docent na KJFB (výberové konanie)31. 01. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora a docenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...