Oznamy pre zamestnancov

Virtuálna realita bez hraníc 2016 - reportáž16. 11. 2016

konferencia pre deti a mládež

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. - Vizualizácia a...15. 11. 2016

Vizuálne efekty, ktoré umelci používajú už dlhšie a rozšírenie tohto efektu do 3D. Vhodným použitím efektov vieme zlepšiť obraz s veľkým dynamickým rozsahom...

Astronómia a astrofyzika - prvá prednáška17. 10. 2016

prednášal RNDr. Juraj TÓTH, PhD.

Čo je to elektrický prúd?10. 10. 2016

všetky prednášky predmetu Elektromagnetizmus nájdete v tomto playliste: https://goo.gl/TgCdHc

Elektromagnetizmus - prvá prednáška03. 10. 2016

Elektromagnetizmus a optika 1-FYZ-211/15 .. prednášajúci: doc. RNDr. František KUNDRACIK, CSc.

Matematická analýza (1) - prvá prednáška27. 09. 2016

Matematická analýza (1) 1-MMN-111/15; 1-MAT-110/00 prednášajúci: doc. RNDr. Zbyněk KUBÁČEK, CSc.

2ˆ2 x 13 prednášok z matematickej analýzy / Ján Filo a...19. 09. 2016

Existuje mnoho učebníc matematickej analýzy týkajúcich sa funkcií viacerých premenných, väčšina z nich však svojím obsahom a rozsahom značne prekračuje...

Stanislav GRIGUŠ - Informácie o fakulte na internete23. 08. 2016

Informácie o Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského na internete. YouTube kanál, webstránka fakulty, Facebook funstránka fakulty, akcie...

prof. RNDr. Branislav SITÁR, DrSc. - Výskum štruktúry hmoty...18. 07. 2016

CERN – ako sa dajú skúmať častice na urýchľovačoch. Vlastnosti elementárnych častíc určovali vývoj vesmíru. Čo vieme o časticiach – Štandardný model a Higgsov...

Peter Sagan a väzni, Nečakané súvislosti16. 07. 2016

Fyzik v nás si všimne, že etapy sa akosi často končia špurtom celého štartového poľa a len zriedka sa stane, že o víťazstvo v závere bojuje iba menšia skupinka...

Neaktuálne oznamy

KEGA 202207. 05. 2021

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022

VEGA 202207. 05. 2021

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022

Vedecký pracovník na KJFB (výberové konanie)05. 05. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Odborný asistent na KTVŠ (výberové konanie)05. 05. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom v...

Discgolfový MATFYZ turnaj (17.-28.5.2021)03. 05. 2021

ŠK MFI a KTVŠ FMFI UK organizuje v areáli Matfyzu discgolfový turnaj