Oznamy pre zamestnancov

FT LAB, katedra aplikovanej informatiky12. 04. 2017

Laboratórium FT Lab sa zaoberalo hlavne výskumom v oblasti Motion Capture. Nedávno svoje pôsobenie rozšírilo aj o virtuálnu realitu vďaka spoločnosti VR First,...

Vedci Univerzity Komenského spolupracujú na vývoji HIV...11. 04. 2017

Bratislava 11. apríla 2017: Vedci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) intenzívne pracujú na vývoji HIV vakcíny pomocou nanočastíc. Od objavenia vírusu HIV...

Mgr. Plašienka Dušan, PhD. - Ako z atómov vzniká kryštál10. 04. 2017

Kryštály vznikajú vtedy, keď sa atómy alebo molekuly usporiadajú do pravidelnej mriežky. Spôsob usporiadania však závisí od chemického zloženia, teploty a...

doc. RNDr. Andrej FERKO, CSc. - Úvod do počítačovej grafiky23. 03. 2017

Motivačná prednáška vrámci predmetu Úvod do počítačovej grafiky

prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. - Pohľad na postavenie...09. 03. 2017

Na základe požiadaviek študentov, ŠČAS PriF UK pre Vás, pripravila prednášku spojenú s diskusiou, emeritného profesora z prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr....

Neptún a neutríno02. 03. 2017

O Neptúne ste už asi počuli. Je to planéta, ktorá obieha okolo Slnka niekde v odľahlých končinách našej sústavy. Neutrína asi poznáte pomenej. Sú to maličké...

Štúdium interakcií elektrónov a iónov s molekulami medzi...02. 03. 2017

Projekt zameraný na výskum reakčných mechanizmov elektrónov a iónov s molekulami v elektrických výbojoch bol agentúrou na podporu výskumu a vývoja zaradený do...

doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD. - Svetové rekordy v teórii...27. 02. 2017

V niektorých oblastiach matematiky je nájdenie optimálneho objektu natoľko výpočtovo náročné, že sa matematici uspokoja aj s nájdením lepšieho modelu, ako...

Dr. Andrej Mošať - Od dúhy k trikordéru: ako spoznávať svet...22. 02. 2017

Koľkonásobnú dúhu ste videli na oblohe? Môžeme niekde na zemi vidieť kruhovú dúhu? V akom poradí idú farby? Odhliadnuc od starozákonnej zmluvy medzi Najvyšším...

Na čo sú dobré integrály?18. 02. 2017

Vyrátaním vhodného trojného integrálu môžete dostať napríklad všeobecný vzorec pre výpočet objemu gule, 4/3*PÍ*r^3

Neaktuálne oznamy

Prístup JoVE Education k vybraným sekciám JoVE Research01. 04. 2022

skúšobný prístup bude aktívny od počas mesiaca apríl

Vedúci Katedry telesnej výchovy a športu (výberové konanie)31. 03. 2022

Dekan FMFI UK vypisuje vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci podpornej katedry" na Katedre telesnej výchovy a športu s termínom nástupu...

Docent na KAI (výberové konanie)31. 03. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na čiastočný úväzok na Katedru aplikovanej informatiky s...

Profesori na KI (výberové konanie)30. 03. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest profesorov na Katedru informatiky s nástupom v októbri 2022

Docent na KI (výberové konanie)30. 03. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru informatiky s nástupom v októbri 2022