Oznamy pre zamestnancov

Dr. Andrej Mošať - Od dúhy k trikordéru: ako spoznávať svet...22. 02. 2017

Koľkonásobnú dúhu ste videli na oblohe? Môžeme niekde na zemi vidieť kruhovú dúhu? V akom poradí idú farby? Odhliadnuc od starozákonnej zmluvy medzi Najvyšším...

Na čo sú dobré integrály?18. 02. 2017

Vyrátaním vhodného trojného integrálu môžete dostať napríklad všeobecný vzorec pre výpočet objemu gule, 4/3*PÍ*r^3

Igor Farkaš: Prečo študovať na matfyze?13. 02. 2017

prof. Ing. Igor Farkaš, PhD., katedra aplikovanej informatiky

doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. – Matematické modelovanie...30. 01. 2017

Zombie je oživená mŕtvola, ktorá sa živí čerstvým ľudským mäsom. Príbehy o zombie pochádzajú z afrokaribského Voodoo. Moderní „zombie“ sú však iní ako tí z...

Prstence Saturnu a vysoké prílivy27. 01. 2017

Nečakané súvislosti: Pozrieme sa na nečakané dôsledky rezonancie, na extrémne vysoké prílivy a na bohatú štruktúru prstencov planéty Saturn

Elektromagnetizmus (doc. Kundracik) 1-FYZ-211/1518. 01. 2017

videozáznamy všetkých prednášok predmetu Elektromagnetizmus

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. – Čo sú to supravodiče a ako...18. 01. 2017

Supravodiče sú materiály, ktorých elektrický odpor pri ochladení úplne vymizne. My skúmame možnosti využitia takzvaných vysokoteplotných supravodičov.

Juraj Tóth: Prečo študovať na matfyze?18. 01. 2017

RNDr. Juraj Tóth, PhD. z katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie priamo pri astronomickom ďalekohľade

Nelineárna optika / Vladimír Mesároš, Anton Štrba, Dagmar...21. 12. 2016

Učebnica Nelineárnej optiky podáva ucelený a podľa jednotných kritérií zoradený prehľad základných nelineárne optických javov – javov, ktoré vznikajú pri...

Matfyzácka kapustnica 201615. 12. 2016

Aj v decembri 2016 ste si mohli pochutnať na vianočnej kapustnici a sladkom punči :)

Neaktuálne oznamy

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)13. 05. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v...

Program vedeckej spolupráce "Murgaš"10. 05. 2021

umožňuje získať financie na pokrytie cestovných a pobytových nákladov francúzskych vedeckých pracovníkov na Slovensku v druhom polroku 2021

Docenti na KAMŠ (výberové konanie)07. 05. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 3 miest docentov na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v...

Odborní asistenti na KMANM (výberové konanie)07. 05. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborných asistentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s...

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)07. 05. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...