Oznamy pre študentov

Správy od 861 do 165 z 165

Neaktuálne oznamy

Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia...07. 09. 2017

v piatok 29.9.2017 od 9:00 hod. v Aule UK

Imatrikulácia (28.9.2017)06. 09. 2017

vo štvrtok 28.9.2017 o 9:00 hod. v Aule UK

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 21. 06. 2017

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na bakalárske štúdium na ak. rok 2017/2018 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie bez prijímacích skúšok....

Opportunity to do PhD at University of Liverpool 15. 06. 2017

We are looking for an exceptional student to join our team as a PhD student and to work on modelling of spatial distribution of pathological lesions in retinal...

Ponuka práce - učiteľ matematiky a fyziky (informatiky)09. 06. 2017

Súkromné gymnázium a Súkromná základná škola ESPRIT prijme od školského roka 2017/2018 učiteľa aprobácie MAT - FYZ/INF.