Oznamy pre študentov

Správy od 831 do 172 z 172

Neaktuálne oznamy

MEC (Multi-access Edge Computing) Hackathon 21. 06. 2018

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI), medzinárodná organizácia zameraná na tvorbu európskych noriem z oblasti elektronických komunikácií, ktorej...

Kozmické technológie - letná škola 07. 06. 2018

25. 6.-7. 7. 2018 v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Promócie absolventov magisterského štúdia (12.7.2018)04. 06. 2018

vo štvrtok 12.7.2018 od 9:00 hod. v Aule UK, Šafárikové námestie

Kontrolná etapa - letný semester 2017/201824. 05. 2018

Termín: do 6.7.2018, okrem študentov končiacich štúdium

Kontrolná etapa - študenti končiaci magisterské štúdium 24. 05. 2018

v akademickom roku 2017/2018, termín do 31.6.2018