Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistky...18. 04. 2016

v pondelok 25.4.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/XII

Seminár z teoretickej informatiky - Dana Pardubská...18. 04. 2016

v piatok 22.4.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...13. 04. 2016

vo štvrtok 21.4.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Študentská vedecká konferencia (20.4.2016)14. 04. 2016

V stredu 20.4.2016 od 9:00 hod. vás pozývame na Študentskú vedeckú konferenciu v priestoroch fakulty.

Odborná diskusia na tému Starostlivosť o náš spoločný domov...18. 04. 2016

v stredu 20.4.2016 o 9:45 hod. v Aule BenediktaXVI. RKCMBF UK