Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z teoretickej informatiky - Galina Jirásková...23. 11. 2016

v piatok 25.11.2016 o 11:30 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...15. 11. 2016

vo štvrtok 24.11.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár KAFZM - Radoslav Paučo (24.11.2016)21. 11. 2016

vo štvrtok 24.11.2016 o 14:50 hod. v posluchárni C

Semináz z fyziky plazmy - Michal Ďurian (24.11.2016)21. 11. 2016

vo štvrtok 24.11.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár z teórie grafov - Roman Nedela (24.11.2016)22. 11. 2016

vo štvrtok 24.11.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213