Oznamy pre zamestnancov

Správy od 961 do 185 z 185

Neaktuálne oznamy

Burza pobytov 2017 - výzva27. 10. 2016

Uzávierka prihlášok: 7.11.2016

Granty UK 201727. 10. 2016

Termín na podávanie žiadostí: 31.12.2016

Voľby do ŠRVŠ, AS UK a AS FMFI UK (2.-3.11.2016)26. 10. 2016

v dňoch 2. - 3.11.2016 v čase od 10:00 do 16:00 hod. vo vestibule v pavilóne matematiky

Vedúci odborných katedier (výberové konanie )24. 10. 2016

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, na Katedre experimentálnej...