Oznamy pre zamestnancov

Správy od 971 do 185 z 185

Neaktuálne oznamy

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)19. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s...

Docenti na KMANM (výberové konanie)19. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v...

Docenti a odborný asistent na KI (výberové konanie)18. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov a odborného asistenta na Katedru informatiky s nástupom v októbri 2016

Docent na KI (výberové konanie)18. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru informatiky s nástupom v septembri 2016

Docenti na KAFZM (výberové konanie)18. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v októbri...