Oznamy pre zamestnancov

Správy od 931 do 187 z 187

Neaktuálne oznamy

Docent, odborní asistenti a vedecký pracovník na KJFBF...15. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na miesta docenta, odborných asistentov a vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a...

Vedecký pracovník na KJFBF (výberové konanie)14. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v júli 2016

Odborný asistent na KTFDF (výberové konanie)14. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky s nástupom v...

Odborní asistenti na KTVŠ (výberové konanie)14. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na 2 miesta odborných asistentov na Katedru telesnej výchovy a športu nástupom v septembri...

Vedúci Katedry informatiky (výberové konanie)01. 04. 2016

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre informatiky s termínom nástupu v júli 2016