Oznamy pre študentov

Správy od 921 do 136 z 136

Neaktuálne oznamy

Jedinečná ponuka pre študentov získať skúsenosti v CERNe29. 10. 2015

CERN Technical Student Programme

Ponuka stáží pre študentov UK (2. a vyšši rocnik)29. 10. 2015

v organizáciách, kde sa hovorí po francúzsky

Organizačné stretnutie doktorandského štúdia (9.11.2015)29. 10. 2015

V pondelok 9.11.2015 o 14.15 hod. sa v posluchárni F1 uskutoční pravidelné jesenné stretnutie vedenia fakulty s predsedami OK PhD štúdia, vedúcimi katedier,...

Školenie BOZP pre doktorandov (9.11.2015)29. 10. 2015

V pondelok 9.11.2015 o 13:00 sa v miestnosti F1 uskutoční školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre doktorandov. Táto povinnosť vyplýva zo...

Spolu o Európe (5.11.2015)26. 10. 2015

verejná diskusia o aktuálnych európskych otázkach vo štvrtok 5.11.2015 o 17:00 hod. v priestoroch Starej tržnice