Oznamy pre študentov

FMFI úspešné na CFA Research Challenge 2023 14. 02. 2023

Študenti FMFI vyhrali regionálne kolo CFA súťaže a vítazstvo im zabezpečilo postup do EMEA subregionálneho kola.

Cena za vedu a techniku pre Samuela Kováčika15. 01. 2023

Ministerstvo školstva VVaŠ na konci roka 2022 odovzdalo ocenenia aj pedagógovi S. Kováčikovi a projektu Vedátor z FMFI UK.

Vyznamenanie SAV pre profesora Povinca23. 11. 2022

Slovenská akadémia vied, na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV, udelila prof. Pavlovi Povincovi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Čestnú plaketu...

UK získala tri zlaté medaily zo svetového...21. 11. 2022

Jednotlivé fakulty UK reprezentovali našu univerzitu v Barcelone v rôznych športoch. Nakoniec sme trikrát získali zlato, a to rovno v športoch bedminton,...

Hana Mizerová získala ocenenie pre ženy vo vede29. 09. 2022

Hana Šmitala Mizerová z Univerzity Komenského v Bratislave získala ocenenie L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii formálne vedy.

Komenského College28. 09. 2022

akademická komunita a ročný program v spolupráci s Univerzitou Komenského

Profesor Čižmár ocenený Zlatou medailou UK21. 09. 2022

Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce dňa 19.9.2022 udelil rektor UK Zlatú medailu Univerzity Komenského profesorovi Jánovi Čižmárovi.

Úspechy mladých fyzikov 14. 08. 2022

Boris Andel, Pavol Matlovič a Marek Tatarka držiteľmi cien v súťaži vedeckých prác mladých fyzikov, ktorú organizovala Slovenská fyzikálna spoločnosť.

Profesor Lapin ocenený prezidentkou Slovenskej republiky10. 05. 2022

prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky prevzal vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne...

E-knihy – ProQuest Ebook Central27. 04. 2022

Trvalý prístup k e-knihám

Neaktuálne oznamy

Výzva na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne...06. 10. 2023

termín: do 24. 10. 2023; deadline: October 24, 2023

Literárna súťaž 25. 09. 2023

Minister obrany SR a mesačník OBRANA vyhlasujú literárnu súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl, termín odovzdania do konca novembra 2023

Učiteľ matematiky na ZŠ 21. 09. 2023

ZŠ Kalinkovo hľadá učiteľa matematiky na plný/čiastočný úväzok.

Opravný zápis v zimnom semestri 2023/202418. 09. 2023

termin: do 1.10.2023

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia (22.9.2023)08. 09. 2023

v piatok 22.9.2023 v Aule UK