Novinky

Úspech študentov FMFI UK na Research Challenge 202218. 02. 2022

Študenti bakalárskeho programu Ekonomická a finančná matematika získali 1. miesto v lokálnom slovenskom finále Research challenge organizovanom CFA Society...

Stanovisko AS FMFI UK k výzve Rady vysokých škôl18. 02. 2022

Stanovisko AS FMFI UK k výzve RVŠ SR z 9.2.2022 adresovanej akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách.

Koronavírus: opatrenia a informácie 18. 02. 2022

Aktuálne opatrenia a informácie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou...

10 slovenských vedcov, 10 rozhovorov, 10 výziev11. 02. 2022

Pod názvom 10-10-10 vyšla kniha rozhovorov s desiatimi významnými slovenskými vedcami, medzi ktorými nechýbajú vedci z FMFI UK - Juraj Tóth a Martin Takáč.

ESA Young Graduate Trainee Programme07. 02. 2022

Ponuka Európskej vesmírnej agentúry - Young Graduate Trainee Programme (YGT) v oblasti vedy a techniky, informačných technológií, prírodných vied a podnikania

Opustil nás docent Svetozár Kalavský 04. 02. 2022

vo veku 81 rokov nás v pondelok 31.1.2022 opustil náš dlhoročný kolega a priateľ doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc.

Héliový balón v autobuse28. 01. 2022

27.1.2022, www.quark.sk, Soňa Gažáková. Prečo sa dva balóny nevedia porozprávať v idúcom autobuse? Lebo jeden je naplnený vzduchom a druhý héliom. Videonávod...

Terapeutické protilátky27. 01. 2022

Broňa Brejová a Tomáš Vinař z FMFI UK členmi úspešného vedeckého tímu, ktorý pripravil terapeutické monoklonálne protilátky účinné aj proti variantu Omikron.

UK pripravuje postupný návrat k prezenčnej výučbe25. 01. 2022

Bratislava 25. januára 2022: Krízový štáb UK dnes prijal opatrenia na letný semester akademického roka 2021/2022. Univerzita Komenského v Bratislave predkladá...

Mohutný vesmírny Webbov teleskop rozvinul krídla. Je...24. 01. 2022

23.1.2022, www.trend.sk. Na to, aby sa dostal do pozície, v ktorej bude pracovať, musí preletieť vyše jeden a pol milióna kilometrov. O technických...

Neaktuálne oznamy

APVV - VV 202226. 09. 2022

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Ponuka stáže pre študentov 22. 09. 2022

na oddelenie Riadenia investícií v EURIZON Asset Management

Opravný zápis v zimnom semestri 2022/202319. 09. 2022

termin: do 2.10.2022

Národný štipendijný program Slovenskej republiky14. 09. 2022

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pre pobyty v letnom semestri akademického roka 2022/2023. Uzávierka žiadostí do 31.10.2022 o...

Akcia Rakúsko-Slovensko - štipendiá a projekty11. 09. 2022

aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu, termín: do 15.10.2022