Novinky

Mentoring žiadateľov o ERC granty - grantová výzva27. 10. 2022

Nadácia ESET a CVTI SR spúšťa 2. ročník mentoringového programu pre podporu žiadostí o prestížne granty Európskej rady pre výskum (ERC)

Zlatá medaila UK pre prof. Nigela Masona27. 10. 2022

V pondelok 24.10.2022 rektor UK prof. Marek Števček udelil Zlatú medailu UK profesorovi Nigelovi Masonovi za zásluhy v oblasti výskumu interakcií elektrónov s...

Emisie H a CN ako indikátory molekúl H2O a organických...27. 10. 2022

Projekt zameraný na analýzu prítomnosti vodných molekúl a organických zlúčenín v meteoroidoch pomocou prepojenia astronomických pozorovaní meteorov a...

Fyzik a popularizátor vedy Samuel Kováčik o tom, prečo nie...24. 10. 2022

23.10.2022, www.hnonline.sk. Fyzik Samuel Kováčik z FMFI UK v rozhovore hovorí aj o tom, prečo je taký motivovaný popularizovať vedu, alebo či má vo svojom...

Veľtrhy vzdelávania 23. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky sa pravidelne zúčastňuje veľtrhov vzdelávania tak na Slovensku ako aj v Čechách. V najbližších dňoch nás môžete nájsť...

Inovačné vzdelávanie 20. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ponúka učiteľom matematiky a fyziky na základných a stredných školách inovačné...

Informatický (dvoj)deň 202218. 10. 2022

sa pod záštitou FMFI UK uskutočnil online v dňoch 10-11.10.2022

Úspešný Astroworkshop 202205. 10. 2022

sa uskutočnil v dňoch 23. - 25.9.2022 na AGO v Modre

Fyzik Tekel: Svet je skutočne absurdný. Dôsledky kvantovej...05. 10. 2022

4.10.2022, tech.sme.sk. Rozhovor s Jurajom Tekelom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiku UK v Bratislave o Nobelovej cene za fyziku.

Hana Mizerová získala ocenenie pre ženy vo vede29. 09. 2022

Hana Šmitala Mizerová z Univerzity Komenského v Bratislave získala ocenenie L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii formálne vedy.

Neaktuálne oznamy

Ponuka letnej stáže08. 06. 2023

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR hľadá na leto 2023 stážistov. Ponuka je vhodná najmä pre študentov študijného programu Dátova veda.

Promócie absolventov magisterského štúdia (12.7.2023)08. 06. 2023

v stredu 12.7.2023 od 9:00 v Aule UK

Postdoctoral Position in Discrete Mathematics06. 06. 2023

We are seeking qualified applicants with a PhD in Discrete Mathematics/Combinatorics awarded not earlier than in 2018. Application deadline: 25.6.2023

Cena CRYTUR 202301. 06. 2023

10. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v materiálových vedách. Súťaž je určená pre študentov českých a slovenských vysokých škôl. Termín na...

Docenti na KAI (výberové konanie)01. 06. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...