Novinky

Volejbalistky na prijatí u dekana FMFI UK19. 06. 2023

Za výsledky dosiahnuté vo Vysokoškolskej lige Bratislavy a Finále univerzít SR prijal dňa 13.6.2023 dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič , DrSc. úspešné...

Úspešný Patrik Čechvala16. 06. 2023

Doktorand Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie obsadil 2. miesto a získal cenu publika v stredoeurópskom finále súťaže "Môj doktorát za 180 sekúnd".

Vedci zdokonaľujú techniky merania svetelného znečistenia16. 06. 2023

Prestížny vedecký časopis Science prizval vedcov zo Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského v Bratislave, aby zhodnotili súčasné výskumné techniky a...

Inovačné vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ 15. 06. 2023

FMFI UK realizovala v aktuálnom akademickom roku inovačné vzdelávanie pre učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Úspešní riešitelia MO, FO, IO ocenení na pôde fakulty08. 06. 2023

Slávnostné vyhodnotenie krajského kola matematickej olympiády kat. B, C, Z9, fyzikálnej olympiády kat. B, C, D, E a olympiády v informatike kat. B. sa...

Štúdia odhaľuje mechanizmy boja proti šíreniu infekcií u...08. 06. 2023

Medzinárodný tím výskumníkov z Institute of Science and Technology Austria (ISTA) a Univerzity Komenského v Bratislave zverejnil štúdiu o kolektívnej obrane...

Študenti učiteľstva matematiky v Prahe05. 06. 2023

Študenti FMFI UK reprezentovali našu fakultu na medzinárodnej prehliadke s workshopom, ktorá sa konala v máji v Prahe na pôde Karlovej Univerzity.

Ocenenie pre doc. Kláru Velmovskú30. 05. 2023

Päť pedagogičiek UK ocenili za inovatívne kurzy. Cenu si 26. mája 2023 prevzala aj doc. Klára Velmovská z Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky...

Letný zraz vodákov Rudava 202325. 05. 2023

2.-8.7.2023, Rudava

Úspechy na ŠVOČ v matematike a informatike23. 05. 2023

Študenti FMFI UK uspeli na celoštátnom kole ŠVOČ v matematike a informatike, ktorá sa uskutočnila 21.5-23.5 2023 v Liberci.

Neaktuálne oznamy

Animátor v školách v prírode 08. 03. 2024

Brigáda pre študentov od 18 rokov počas mesiacov apríl až jún 2024.

Športové Dni MFI 2024 (27.3. - 26.4.2024)07. 03. 2024

Súťaže v individuálnych a kolektívnych športoch určené pre študentov, absolventov a zamestnancov FMFI UK sa uskutočnia v dňoch 27. marca až 26. apríla 2024.

Odborní asistenti na KEF (výberové konanie)29. 02. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v júni...

Výzva na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne...29. 02. 2024

termín: do 15. 3. 2024; deadline: March 15, 2024

Učiteľ na strednej priemyselnej škole25. 02. 2024

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave hľadá učiteľa fyziky a učiteľa anglického jazyka.