Novinky

Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov10. 05. 2019

8.5.2019, vedanadosah.sk. Projekt Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov je zameraný na získavanie nových dát vlastnou technikou a výskum fyzikálnych a...

VPS a PPS - letný semester 201906. 05. 2019

Vedecké pomocné sily a Pedagogické pomocné sily

Matfyzáčik a Youtubáčik - denné tábory 29. 04. 2019

pre deti zamestnancov FMFI UK v dňoch 22.-26.7.2019 (MATFYZáčik) a 5.-9.8.2019 (Youtubáčik) v priestoroch fakulty

Vedci zverejnili historicky prvú fotografiu čiernej diery...12. 04. 2019

11.4.2019, vedanadosah.sk. Európska komisia v Bruseli predstavila dňa 10.4.2019 vôbec prvú fotografiu čiernej diery, ktorá je výsledkom medzinárodnej výskumnej...

FMFI UK má troch nových držiteľov Ceny dekana za vedu za...12. 04. 2019

Dňa 8. apríla 2019 dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) slávnostne odovzdal výročnú Cenu dekana za vedu...

FMFI UK má troch nových emeritných profesorov12. 04. 2019

Dňa 8. apríla 2019 dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave slávnostne odovzdal menovacie dekréty trom emeritným...

Astronóm Tóth: Ak by sme našli život na Marse, spoločnosť...03. 04. 2019

1.4.2019, tech.sme.sk. Rozhovor s astronómom a astrofyzikom Jurajom Tóthom z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK o význame pozorovania...

Prof. Ján Čižmár ocenený Veľkou medailou sv. Gorazda01. 04. 2019

Veľkú medailu sv. Gorazda prevzal prof. Ján Čižmár za celoživotný jedinečný prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky a histórie matematiky

Slovák z Harvardu a NASA: Pracoval na projekte ďalekohľadu...29. 03. 2019

25.3.2019, www.forbes.sk. S titulom z Univerzity Komenského sa dostal i do NASA. Slovenský astronóm a astrofyzik, absolvent FMFI UK, Peter Vereš je príkladom...

Matematický náboj - poďakovanie26. 03. 2019

Poďakovanie študentom Matfyzu za ich pomoc pri organizácii súťaže Matematický náboj.

Neaktuálne oznamy

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 07. 07. 2022

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2022/2023 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na...

Uvedenie Základov do života 07. 07. 2022

v piatok 8.7.2022 o 10:30 hod. v zasadačke dekana

Odborní asistenti na KAFZM (výberové konanie)01. 07. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s...

Dva dni s didaktikou matematiky 202229. 06. 2022

V dňoch 8. a 9. septembra 2022 organizuje Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK už siedmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky, ktorá je...

Astroworkshop 202224. 06. 2022

Oddelenie astronómie a astrofyziky na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v...