Novinky

Univerzita ocenila absolventov aj po 50 rokoch07. 10. 2019

1.10.2019, www.pravda.sk. Pred polstoročím získali titul magistra. V pondelok im študentská hymna Gaudeamus igitur zaznela opäť. Deviatim absolventom...

Zlatá promócia 201907. 10. 2019

Dňa 30. 9. 2019 o 14.00 hod. sa v posluchárni C uskutočnila prvýkrát slávnostná zlatá promócia pre absolventov študijného programu numerická matematika, ktorí...

Dvaja finalisti Eset Science Award z FMFI UK30. 09. 2019

Zdenko Machala finalistom v kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Tomáš Vinař v kategórií Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Prví študenti z Japonska študujú na FMFI UK27. 09. 2019

Dňa 16. septembra prišla v rámci spolupráce podpísanej s Akita University skupina troch študentov spolu s dekanom prof. Yamamurom.

Zbyněk Kubáček o dejinách matematiky23. 09. 2019

21.9.2019, TA3. Odborníci aj zamestnávatelia volajú čoraz častejšie po znova zavedení maturity z matematiky na gymnáziách. To však vzbudzuje u mnohých...

FMFI UK súčasťou Vedeckého veľtrhu 201918. 09. 2019

13. septembra 2019 sa uskutočnil 4. ročník vedecko-popularizačného podujatia Vedecký veľtrh 2019. Jedným z jeho hlavných organizátorov bola opäť naša fakulta.

Robot Smelý Zajko naložil pivo a vybojoval striebro17. 09. 2019

Robot Smelý zajko, ktorý je výsledom úsilia piatich diplomantov Katedry aplikovanej informatiky, úspešne reprezentoval na súťaži RoboTour v nemeckom...

Sprievodca FMFI UK11. 09. 2019

S mobilnou aplikáciou Sprievodca FMFI sa už na fakulte nestratíš

Návšteva prezidenta CFA Paula Smitha na FMFI UK04. 09. 2019

Paul Smith 2.9.2019 navštívil SR pri príležitosti založenia Chartered Financial Analyst spoločnosti na Slovensku. Stretol sa aj s dekanom FMFI UK.

Paul Seymour, a world expert in discrete mathematics and...27. 08. 2019

Bratislava 26 August 2019: On Tuesday 27 August, one of the most prominent mathematicians of the present day, Paul Seymour (69), who is based at Princeton...

Neaktuálne oznamy

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ05. 10. 2022

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2022, finančné a záverečné správy: 25.1.2023

Dekanské voľno (18.11.2022)05. 10. 2022

v piatok 18.11.2022

Rektorské voľno (31.10.2022)05. 10. 2022

v pondelok 31.10.2022

STEMAspire mentoring program 05. 10. 2022

pre študentky technického zamerania

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 01. 10. 2022

Ročné správy: do 15.11.2022, záverečné správy: do 25.1.2023