Novinky

Poďakovanie Akademického senátu FMFI UK29. 01. 2019

Akademický senát FMFI UK vyjadruje poďakovanie prof. RNDr. Jozefovi Masarikovi, DrSc. za jeho dlhoročnú obetavú prácu v prospech Fakulty matematiky, fyziky a...

Z vyštudovaného matematika podnikateľ, ktorý vedie AI firmu...28. 01. 2019

Rozhovor s Marekom Šebom, úspešným absolventom odboru Ekonomická a finančná matematika na FMFI UK, ktorý pred dvoma rokmi spoluzaložil firmu Cognexa, ktorá...

Matfyzáci takmer vyhrali vianočnú Kaggle súťaž25. 01. 2019

Raz ročne Kaggle, známa platforma pre sprostredkovanie súťaží v oblasti strojového učenia, vyhlasuje súťaž s vianočnou tématikou. Tohtoročnú výzvu prijali...

Zariadenie v Richňave od marca v plnej prevádzke 22. 01. 2019

Od 1. marca 2019 bude Učebno-výcvikové zariadenie UK v Richňave uvedené do plnej prevádzky.

Astrofyzik Patrik Čechvala o zatmení Mesiaca22. 01. 2019

21.1.2019, TA3. V pondelok 21.1.2019 nadránom sme mohli sledovať posledné zatmenie Mesiaca v tomto desaťročí. Ako zatmenie vzniká, ale aj aký má význam Mesiac...

Peter Markoš o novom odbore technická fyzika 21. 01. 2019

19.1.2018, TA3. Na Slovensku sa často hovorí o tom, že málo prepájame vedu s aplikačnou praxou. Odborníci tiež tvrdia, že u nás máme pomerne málo technicky...

Zemi hrozí stále zrážka s inými telesami, mnohé sú ešte...21. 01. 2019

18.1.2019, www.aktuality.sk. Zem sa raz za čas nevyhne zrážke s iným kozmickým telesom. "Čím sú asteroidy väčšie, tým menšia je pravdepodobnosť stretu so...

Prof. Ivan Kalaš: Emil prináša zmenu. Nie len na Slovensku.15. 01. 2019

Učiteľské noviny, 13.1.2019. Hoci je informatika u nás povinným predmetom od tretieho ročníka základnej školy, na jej výučbu neexistuje dostatok vhodných...

Dotazník pre študentov08. 01. 2019

Chceš zo svojho vzdelávania na UK vyťažiť maximum? Zisti, ako funguje svet podnikania s podporou novovznikajúceho inkubátora vo Vedeckom parku UK.

Výročný príhovor predsedu Učenej spoločnosti Slovenska07. 01. 2019

prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. zo dňa 7.1.2019.

Neaktuálne oznamy

Riadne voľby do študentskej komory AS FMFI UK04. 04. 2022

lehota na podávanie návrhov kandidátov: 3.5.2022, 15:00 hod. voľby: 11.-12.5.2022, elektronicky

Riadne voľby do zamestnaneckej komory AS FMFI UK04. 04. 2022

lehota na podávanie návrhov: 2.5.2022, 14:30 hod. voľby: 11. - 12.5.2022

Prístup JoVE Education k vybraným sekciám JoVE Research01. 04. 2022

skúšobný prístup bude aktívny od počas mesiaca apríl

Vedúci Katedry telesnej výchovy a športu (výberové konanie)31. 03. 2022

Dekan FMFI UK vypisuje vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci podpornej katedry" na Katedre telesnej výchovy a športu s termínom nástupu...

Docent na KAI (výberové konanie)31. 03. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na čiastočný úväzok na Katedru aplikovanej informatiky s...