Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Bartosz Michalczuk...22. 01. 2020

v stredu 26.2.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juraj Smieško (11.2.2020) 29. 01. 2020

v utorok 11.2.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Pavol Mošať (26.11.2019)18. 11. 2019

v utorok 26.11.2019 o 13:30 hod. v miestnostii F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Dubovský...27. 08. 2019

v utorok 17.9.2019 o 13:00 hod. v miestnostii F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Melo (16.9.2019)27. 08. 2019

v pondelok 16.9.2019 o 13:00 hod. v miestnostii F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jozef Kováč (30.8.2019)26. 07. 2019

v piatok 30.8.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Hrabčák (28.8.2019)15. 08. 2019

v stredu 28.8.2019 o 12:45 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lukáš Fajt (27.8.2019)25. 07. 2019

v utorok 27.8.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Vladimíra Laššáková...23. 07. 2019

v pondelok 26.8.2019 o 13:00 hod. v miestnosti M/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Vladimír Chudoba...23. 07. 2019

v pondelok 26.8.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364