Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Petra Vnuková (30.8.2018)23. 07. 2018

vo štvrtok 30.8.2018 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Natália Kováčová...23. 07. 2018

vo štvrtok 30.8.2018 o 13:30 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Komadel (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 15:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Samuel Rosa (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Pánik (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Norbert Švarda (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Oto Kohulák (24.8.2018)23. 07. 2018

v piatok 24.8.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Lacko (24.8.2018)23. 07. 2018

v piatok 24.8.2018 o 9:30 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Hojčka (24.8.2018)23. 07. 2018

v piatok 24.8.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Mészáros (23.8.2018)23. 07. 2018

vo štvrtok 23.8.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/130