Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Norbert Švarda (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Oto Kohulák (24.8.2018)23. 07. 2018

v piatok 24.8.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Lacko (24.8.2018)23. 07. 2018

v piatok 24.8.2018 o 9:30 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Hojčka (24.8.2018)23. 07. 2018

v piatok 24.8.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Mészáros (23.8.2018)23. 07. 2018

vo štvrtok 23.8.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/130

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Pelach (22.8.2018)23. 07. 2018

v stredu 22.8.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Hana Vrbovská (22.8.2018)23. 07. 2018

v stredu 22.8.2018 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Marianna Eliášová Sohová...23. 07. 2018

v stredu 22.8.2018 o 12:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Dovičák (22.8.2018)23. 07. 2018

v stredu 22.8.2018 o 13:00 hod. v miestnosti M/126

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Ivana Ochodničanová...23. 07. 2018

v stredu 22.8.2018 o 14:30 hod. v miestnosti M/126