Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Mária Spišáková...04. 08. 2020

v pondelok 31.8.2020 o 14:30 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Vidiš (28.8.2020)24. 07. 2020

v stredu 28.8.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F2/K6

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Richard Cimerman...24. 07. 2020

vo štvrtok 27.8.2020 o 11:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Barbora Djubašáková...24. 07. 2020

v stredu 26.8.2020 o 10:45 hod. v miestnosti M/126

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Monika Reiterová...24. 07. 2020

v stredu 26.8.2020 o 13:30 hod. v miestnosti M/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ľubomír Staňo (26.8.2020)24. 07. 2020

v stredu 26.8.2020 o 11:00 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Júlia Miškovičová...24. 07. 2020

v stredu 26.8.2020 o 9:30 hod. v miestnosti F2/167

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lukáš Kopnický (24.8.2020)22. 07. 2020

v piatok 24.8.2020 o 10:00 hod. v miestnosti F2/272

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Chudjak (24.8.2020)27. 07. 2020

v pondelok 24.8.2020 o 13:00 hod. v miestnosti M/223

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lívia Leššová (24.8.2020)03. 08. 2020

v pondelok 24.8.2020 o 10:00 hod. v posluchárni C