Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ondrej Bogár (21.8.2019)03. 07. 2019

v stredu 21.8.2019 o 9:30 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Pavol Matlovič...06. 06. 2019

vo štvrtok 15.8.2019 o 13:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Tatarko (28.6.2019)17. 05. 2019

v piatok 28.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Pleva (25.6.2019)11. 06. 2019

v utorok 25.6.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/K6

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Gergeľ (24.6.2019)28. 05. 2019

v pondelok 24.6.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Hurban (20.6.2019)17. 05. 2019

vo štvrtok 20.6.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Dado (12.6.2019)28. 05. 2019

v stredu 12.6.2019 o 9:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Koscelanská...02. 05. 2019

v piatok 31.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/K6

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Katarína Sternmüllerová...10. 04. 2019

v piatok 10.5.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ľuboš Bičian (6.5.2019)25. 04. 2019

v pondelok 6.5.2019 o 13:30 hod. v miestnosti F1/364