Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Serhii Volkov (24.8.2021)23. 07. 2021

v stredu 24.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti CEFKS F2

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Šimon Sádovský...12. 08. 2021

v utorok 24.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jarier Wannous...23. 07. 2021

v utorok 23.8.2021 o 11:00 hod. v posluchárni F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jozef Trenčan...23. 07. 2021

v pondelok 23.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Milan Kováč (23.8.2021)23. 07. 2021

v pondelok 23.8.2021 o 9:00 hod. v miestnosti F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Viktor Kocur (12.8.2021)04. 08. 2021

vo štvrtok 12.8.2021 o 10:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martina Kováčová...13. 07. 2021

v piatok 6.8.2021 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juraj Holas (4.8.2021)13. 07. 2021

v stredu 4.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti I/23

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Barančok (30.4.2021)14. 04. 2021

v pondelok 30.4.2021 o 10:00 hod. kombinovanou formou (poslucháreň C / MS Teams)

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zuzana Kučerová...04. 02. 2021

v utorok 16.2.2021 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364