Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Miroslav Macko...20. 11. 2018

v pondelok 17.12.2018 o 14:00 hod. v Salle de seminaries, Université de Bordeaux

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jaroslav Budiš (1.10.2018)10. 09. 2018

v pondelok 1.10.2018 o 10:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jakub Kollár (24.9.2018)23. 08. 2018

v pondelok 24.9.2018 o 11:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dana Šuníková (31.8.2018)23. 07. 2018

v piatok 31.8.2018 o 12:00 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Eva Klimeková...23. 07. 2018

v piatok 31.8.2018 o 13:30 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Petra Vnuková (30.8.2018)23. 07. 2018

vo štvrtok 30.8.2018 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Natália Kováčová...23. 07. 2018

vo štvrtok 30.8.2018 o 13:30 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Komadel (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 15:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Samuel Rosa (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Pánik (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364