Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...24. 02. 2016

vo štvrtok 3.3.2016 o 14:00 v posluchárni M/223

Seminár z teórie grafov - Jan Goedgebeur (3.3.2016)29. 02. 2016

vo štvrtok 3.3.2016 o 9:50 hod. v posluchárni C

Seminár KEF - Ladislav Moravský (3.3.2016)02. 03. 2016

vo štvrtok 3.3.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Opravný zápis v letnom semestri 2015/201620. 01. 2016

termín: do 28.2.2016

Workshop informačnej výchovy (3.3.2016)02. 03. 2016

vo štvrtok 3.3.2016 o 10:00 a 15:00 hod. v priestoroch knižnice FMFI UK