Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...19. 02. 2016

vo štvrtok 25.2.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Martin Škoviera (25.2.2016)24. 02. 2016

vo štvrtok 25.2.2016 o 9:50 v miestnosti M/213

Seminár z teoretickej fyziky - Vladimír Balek (23.2.2016)17. 02. 2016

v utorok 23.2.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Gravitačné vlny (19.2.2016)17. 02. 2016

v piatok 19.2.2016, 9:00 - 11:00 hod., poslucháreň F1

Čo sa dá zlepšit na matfyze ? (18.2.2016)16. 02. 2016

v stredu 18.2.2016, 9:00 - 11:00 hod., poslucháreň F1