Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z kognitívnej vedy - Vladimíra Kurincová Čavojová...14. 10. 2016

v utorok 18.10.2016 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Pravidelné jesenné stretnutie doktorandského štúdia...13. 10. 2016

v utorok 18.10.2016 o 14:15 v posluchárni F1

FMFI na podujatí Extrapolácie 201627. 09. 2016

Pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky a hovoriť o budúcnosti informatiky u nás. Prezentovať...

Konferencia OpenSlava 2016 (13.-14.10.2016)25. 09. 2016

Na FMFI UK, FIIT STU a FEI STU sa v dňoch 13.-14.10.2016 uskutoční odborná IT konferencia OpenSlava. Prednášať budú špičkoví IT experti zo Slovenska a zo...

Piatkový seminár z fyziky - František Herman (14.10.2016)09. 10. 2016

v piatok 14.10.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272