Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z teoretickej informatiky - Dana Pardubská...18. 10. 2016

v piatok 21.10.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Podávanie žiadostí o mimoriadne štipendium06. 10. 2016

Termín: do 21.10.2016

Seminár z teórie grafov - Soňa Pavlíková (20.10.2016)18. 10. 2016

vo štvrtok 20.10.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár KEF - Michal Bodík (20.10.2016)19. 10. 2016

vo štvrtok 20.10.2016, 14:00 hod., F2/51

Nadácia Tatrabanky: Výzva Kvalita vzdelávania 13. 10. 2016

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti...