Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

APVV výzva SK-CN 201715. 03. 2017

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v...

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Zlata Tučeková...03. 04. 2017

v piatok 12.5.2017 o 10:30 hod. v miestnosti F2/51

Sekretárka na KTFDF (vnútrofakultné výberové konanie)27. 04. 2017

Dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. vypisuje vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie „sekretárka“ Katedry teoretickej fyziky a...

Seminár z teórie grafov - Martin Mačaj (11.5.2017)10. 05. 2017

vo štvrtok 11.5.2017 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Riadne voľby do Študenskej komory AS FMFI UK (10.-11.5.2017)31. 03. 2017

10. - 11. 5. 2017 v čase od 10:00 do 16:00 hod. vo vestibule pri matematickej vrátnici