Výsledky ŠVK 2021

Matematika

 • Petra Macková: Solutions with moving singularities for a nonlinear diffusion equation
  víťaz (1. miesto)
 • Tomáš Sásik: O regulárnych mapách s nepárnou Eulerovou charakteristikou
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Jozef Rajník: Decomposing cubic graphs with cyclic connectivity 5
  víťaz (3. miesto)
 • Pál Somogyi: O niektorých snahách rozšíriť Mannov-Whitneyho test do dvojrozmerného sveta
  laureát, cena FINAMIS s.r.o, postup do vyššieho kola súťaže
 • Eduard Bučko: Classification of Rat Strains Using Machine Learning
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Ivana Beňová: Generation of origin-destination matrices in transport modelling
  laureát

Informatika

 • Štefan Pócoš, Iveta Bečková: Qualitative Analysis of Adversarial Examples in Deep Networks
  víťaz (1. miesto)
 • Šimon Sádovský: Usefulness of Information and Unary Regular Languages
  víťaz (1. miesto)
 • Lukáš Gajdošech: Processing of Structured 3D Scans with Deep Learning
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Askar Gafurov, Andrej Baláž: VirPool - Estimation of proportions of SARS-CoV-2 variants in a mixed sequencing sample
  laureát, cena Slovenskej informatickej spoločnosti
 • Adrián Goga: Unsupervised Demultiplexing of Nanopore Sequencing Data
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu
 • Samuel Molčan: Models For Monitoring Progressive Multiple Sclerosis
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Alex Babiš: Predikcia nepozorovaných hrán v znamienkovej váženej sieti
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Adam Trizna: Automatic Checking of Modelling Exercises
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Dana Škorvánková: Human Pose Estimation using Per-Point Body Region Assignment
  laureát
 • Martina Bodišová: Preusporiadanie dvojdimenzionálnych polí pomocou prefix reversalu
  laureát
 • Soňa Senkovičová: Prehľadávanie literárnych textov pre príznaky afázie
  laureát
 • Daniel Kyselica: Advanced Algorithms for Segmentation of Space Debris Astronomical Images
 • Veronika Mattová: Into the Magic Shop: An analysis of the human brain and heart´s mysteries

Jadrová fyzika

 • Andrej Ďurica: Effect of the electron-positron pairs on the measurement of the Bose-Einstein correlations by the ATLAS experiment
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Zdenko Híveš: Štúdium časového rozlíšenia slamky Straw spektrometra v experimente NA62
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Adam Sitarčík: Origin of the high-energy signals in the reaction 40Ar+197Au→237Bk*
  víťaz (3. miesto)
 • Adriana Dohnalová: Study of the reference distributions for measurement of Bose-Einstein correlations in high energy proton-proton collisions in the ATLAS experiment
  laureát, cena Slovenskej nukleárnej spoločnosti, postup do vyššieho kola súťaže
 • Jozef Mišt: Účinné prierezy pre produkciu izotopov seaborgia vo fúzno-výparných reakciách
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu, postup do vyššieho kola súťaže
 • Matúš Kosťov: Nábojová asymetria v produkcii vysoko-energetických top-kvarkových párov na experimente ATLAS
  laureát
 • Otto Glavo: Comparison of models for the calculation of cross sections in the complete fusion reactions
  laureát
 • Daniel Suchý: Search for Double Beta Decay Transitions of 116Cd into the Excited States of 116Sn in COBRA Experiment
  laureát
 • Adam Broniš: Decay studies of new isomeric states in 255No
  laureát

Fyzika tuhých látok

 • Katarína Viskupová: Vplyv odrazených Ar neutrálov na tvrdé TaBx vrstvy
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Martin Baránek: Supravodivé kinetické planárne rezonátory
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Veronika Turiničová: Nová metóda merania elektrického náboja dielektrických biomateriálov pomocou 'Pendant Drop' tenziometrie
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Magdaléna Poláčková: Vplyv feromagnetických vrstiev na supravodivé transportné vlastnosti supravodičov NbN a MgB2
  laureát
 • Adam Škrlec: Dynesova supravodivosť za modelom BCS
  laureát
 • Hryhorii Makarov: Photoelectrical and gas sensing properties of Mo alloyed TiO2 nanotube arrays grown by anodization of DC magnetron sputtered films

Astronómia a astrofyzika

 • Danica Žilková: Space debris spectra acquired with the AMOS spectral cameras
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Martina Kováčová: Možnosť dopravy materiálu z trpasličej planéty Ceres k Zemi prostredníctvom rezonancie 8:3 v strednom dennom pohybe s Jupiterom
  víťaz (2. miesto)
 • Tomáš Hrobár: Rotation axis estimation of upper stages
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Adriana Pisarčíková: Výskum prítomnosti organického materiálu v meteoroidoch pomocou spektrálnych pozorovaní meteorov
  laureát, cena ASTROS Solutions s.r.o.
 • Emil Puha: Processing of the Gaia and APOGEE data
  laureát
 • Patrik Čechvala: Simulating propagation of ultra-high energy cosmic rays wih SimProp software
  laureát
 • Karol Havrila: Analýza dynamiky meteoritov a prachových častíc v priestore atmosféry
  laureát

Biofyzika, environmentálna fyzika a meteorológia

 • Daniela Džubinská: Spektrálna analýza moču – nové možnosti v diagnostike rakoviny močového mechúra
  víťaz (1. miesto)
 • Juraj Jacko: Vplyv delécie génu ERG6 na vybrané membránové vlastnosti kvasiniek Candida glabrata
  víťaz (2. miesto)
 • Karin Vančíková: Využitie textúrovej analýzy GLCM aplikovanej na T2 mapy na diagnostiku skorých degeneratívnych zmien u pacientov rok po parciálnej meniskektómii
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Veronika Oravczová: Development of acoustic biosensors based on DNA aptamers for detection of bacteria
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu
 • Petra Kohútová: Štúdium dendrimérov enkapsulovaných v lipozómoch a ich potenciálne využitie v terapii onkologických ochorení
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Aleksandra Lavrikova: Decontamination of E. coli and S. aureus in liquids by transient spark discharge
  laureát
 • Daniel Truchan: Designing planar experimental model for bioconjugation
  laureát
 • Martina Velísková: Ukazovatele spojené so zvýšeným rizikom úmrtia u hypertenzných pacientov s COVID-19
  laureát
 • Pavol Nechaj: Monitoring of Low-Level Wind Shear by Ground-based 3D Lidar at Bratislava Airport
  laureát
 • Šimon Šutý: Interakcia amfifilných dendrónov s ľudskou krvou a jej zložkami
  laureát

Fyzika plazmy

 • Adam Kerdík, Juraj Surovčík: Plazmou asistovaná kalcinácia pri príprave TiO2 nanovlákien
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Martin Kuťka: Úprava mikroporéznych membrán plazmou pre ich použitie ako separátorov v elektrolýznych článkoch
  víťaz (2. miesto), návrh na prémiu Literárneho fondu, postup do vyššieho kola súťaže
 • Daniel Pokorný: Konformačné štúdium vybraných ftalátov a stanovenie ich protónových afinít
  víťaz (3. miesto)
 • Sandra Ďurčányová: Porovnanie účinnosti rôznych zdrojov nízkoteplotnej plazmy na povrchovú úpravu biologického materiálu
  laureát, cena prof. Tillmana Märka (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Mária Cíbiková: Odstraňovanie naftalénu v systéme plazmovej katalýzy využitím ZrO2 a BaTiO3 materiálov
  laureát, cena prof. Tillmana Märka (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Emanuel Maťaš: Elektrické a optické charakteristiky povrchového bariérového výboja generovaného v perforovanom keramickom elemente
  laureát, cena prof. Tillmana Märka (3. miesto)
 • Ján Ďurian: Efektívna GPU implementácia metódy 1D Particle-in-Cell/Monte Carlo Collisions na modelovanie rádiofrekvenčných výbojov
  laureát, cena prof. Petra Lukáča
 • Michal Damek: Modelovanie plazmochemických procesov v prechodovej iskre
  laureát
 • Romana Ružanská: Povrchová úprava skla a papiera nízkoteplotnou plazmou
  laureát
 • Marek Pavle: Simulácia reflektrónového prieletového hmotnostného spektrometra
  laureát
 • Barbora Stachová, Ján Blaško: Elektrónmi indukovaná fluorescencia pyridínu C5H5N
  laureát
 • Oleksandr Prystopiuk, Kateryna Trach: Modulated high-voltage power supply based on push-pull topology for DBD plasma sources
  laureát
 • Kateryna Trach, Oleksandr Prystopiuk: Quantitative MCC-GC-IMS analysis of Arabica and Robusta coffees in mixes
  laureát
 • Ján Blaško: Elektrónmi indukovaná fragmentácia molekúl 2-methyl-2-oxazolínu a 2-etyl-2-oxazolínu
  laureát
 • Dušan Mészáros: Nízkoenergetický elektrónový záchyt na molekulové klastre Co(CO)3NO
  laureát

Didaktika matematiky a informatiky

 • Lucia Regulyová: Geometrické miskoncepcie žiakov ZŠ
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Kristián Kolčák: Vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Petra Javorková: Rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov druhého stupňa ZŠ
  víťaz (3. miesto), návrh na prémiu Literárneho fondu, postup do vyššieho kola súťaže
 • Barbora Stenová: Analýza ovládania detských edukačných robotických hračiek
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Dominika Valášková: Rozvoj funkcionálneho myslenia - lineárna funkcia
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Katarína Hrušková: Rozvoj myslenia žiakov využitím zážitkovej pedagogiky
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Barbora Kubinová: Didaktické hry vo vyučovaní matematiky na druhom stupni ZŠ
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže
 • Barbora Ollerínyová: Podpora argumentácie v téme analytická geometria
  laureát, postup do vyššieho kola súťaže

Didaktika fyziky

 • Tatiana Sukeľová: Využitie pojmových komiksov vo fyzike v kontexte uplatnenia komunikačných schopností žiakov
  víťaz (1. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Linda Valkovičová: Využitie súpravy pomôcok vo vyučovaní fyziky v 9. ročníku ZŠ
  víťaz (2. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Silvia Novotná: Kontext voda v dizajne vyučovacích hodín fyziky osemročného gymnázia
  víťaz (3. miesto), postup do vyššieho kola súťaže
 • Barbora Krajmerová: Neformálne vzdelávanie vo fyzike formou online videohovorov
  laureát, návrh na prémiu Literárneho fondu, postup do vyššieho kola súťaže
 • Júlia Barabasová: Možnosti dištančného vzdelávania vo vyučovaní fyziky
  laureát
 • Daša Červeňová: Aktivizácia žiakov na hodinách fyziky
  laureát
 • Michaela Mrníková: Niekoľko pohľadov na fyzikálne vzdelávanie na slovenských základných a stredných školách
  laureát
 • Jaroslava Slavkova: Skleníkový efekt vo vyučovaní fyziky na základnej a strednej škole
  laureát