Elektronická pošta pre zamestnancov a doktorandov

Systém elektronickej pošty zabezpečuje svojim používateľom, t.j. zamestnancom a doktorandom fakulty, v prvom rade príjem a odosielanie elektronickej pošty – v rámci celej siete internet. Uchováva tiež zoznam emailových kontaktov a hromadných adries a používateľom umožňuje tiež zdieľanie ich vlastných kontaktov, kalendárov a úloh.

Systém elektronickej pošty je realizovaný celouniverzitným riešením v Office 365.

Pravidlá pre pridelenie e-mailového konta v univerzitnom Office 365

Nárok na e-mailové konto v univerzitnom Office 365 má každý zamestnanec fakulty a každý doktorand fakulty.

Konto sa zamestnancom prideľuje po nástupe do zamestnania na požiadanie u správcu mailových adries.

Doktorandi už univerzitné konto majú vytvorené, ale fakultná adresa im bude pridelená až po zápise do 1. ročníka na požiadanie u správcu mailových adries.

Kontakt na správcu mailových adries:
Silvia Hackerová
č.d. M169, klapka 777
e-mail: spravca_posty(at)fmph.uniba.sk

Správca žiadateľa oboznámi so „Všeobecnými pravidlami správania sa používateľa počítačovej siete FMFI UK“. Tento akt žiadateľ potvrdí svojim podpisom. Úplné znenie týchto pravidiel sa nachádza v dokumente „Príkaz rektora UK č. 1/1999“.

Univerzitné konto ostáva zamestnancovi resp. doktorandovi aj po ukončení pracovného pomeru resp. ukončení doktorandského štúdia, pokiaľ sa nezmenia pravidlá odoberania konta na UK.

Aká je Vaša e-mailová adresa?

Vaše e-mailové adresy sú: 

  • meno.priezvisko@fmph.uniba.sk, priezvisko@fmph.uniba.sk (pokiaľ na FMFI UK táto adresa už nebola pridelená).
  • <CDOlogin>@uniba.sk, a pre zamestnancov aj meno.priezvisko@uniba.sk (pokiaľ na UK táto adresa už nebola pridelená).
    <CDOlogin> je celouniverzitné prihlasovacie meno, ktoré je pridelené každému zamestnancovi a študentovi UK v tvare priezvisko"číslo". Napr. učitelia ho používajú na prihlasovanie do AIS2.

Ako sa prihlásiť do univerzitného emailu v Office 365?

Do univerzitnej schránky sa môžete prihlásiť: 

Univerzitný e-mail a Office 365 (aj e-mailoví klienti, presmerovanie pošty, ... )

Informácie ohľadne univerzitného e-mailu a o Office 365 nájdete na stránke CIT UK.

Na stránke sú zverejnené informácie napr. o prístupe a nastavení e-mailových klientov, nastavenie presmerovania pošty, ... - hľadajte na stránke vľavo. 

Výpočtové centrum FMFI odporúča pre používateľov OS Windows a MacOS používať e-mailoveho klienta MS Outlook cez službu Microsoft Exchange, ktorá sa používa ako prednastavená pri automatickom nastavovani konta v MS Outooku. Táto voľba klienta je vyhodná pre jednoduché nastavenie (stačí zadať e-mail adresu a heslo) a pre jednoduchú obsluhu e-mailov v Office 365.

Zmena hesla

Informáciu o zmene hesla nájdete na stránke CIT UK