Počítačové učebne na FMFI

Na FMFI sa nachádzajú tieto počítačové učebne, v ktorých sa realizuje výuka:

  • pavilón informatiky: I-H3, I-H6
  • pavilón matematiky: M208, M217
  • pavilón fyziky  F1: F1-248
  • pavilón fyziky F2: T3 (F2-128)

Počítače v učebniach sú vybavené operačným systémom MS Windows 7 a OS Linux Debian 8. Na prístup do učební použite študentský/zamestnanecký preukaz. V počítačových učebniach sa prihlasuje univerzitným loginom a heslom rovnakým, ako do AISu.

O chod počítačových učební sa starajú Mgr. Miroslav Wagner (Windows, HW), Mgr. Jaroslav Janáček, PhD. (Linux a HW v M-217) a Mgr. Matej Zagiba (študentský cluster DaVinci a domovské adresáre v učebniach).