Projektory a audiotechnika

Na podporu výučby sú v učebniach A, B, F1, F2, F1-108, F1-109, F1-328 a vo všetkých akváriách I-XII nainštalované projektory. Projektory majú vstup na VGA aj HDMI a takisto aj audio kábel na zvuk. K projektorom v miestnostiach F1-108 a F1-109 su diaľkové ovládače na vrátnici fyziky. V posluchárňach A, B, F1, F2 je k dispozícii aj nová audiotechnika.

V prípade potreby okamžitej pomoci, volajte operátora na 02/602 95 104 (klapka 104) (v čase 8:00-16:00), ktorý v prípade, že to bude možné, poskytne potrebnú pomoc.  Všetky problémy s projektormi a audiotechnikou nahlasujte bezodkladne na adresu projektoryfmph.uniba.sk.

Audiotechnika v posluchárňach A, B, F1 a F2 - pokyny

Použitie dátového projektora

 • Diaľkový ovládač dátového projektora je na vrátnici príslušného pavilónu.
 • Zapnite projektor diaľkovým ovládačom
  Zapojte VGA kábel alebo HDMI kábel do vášho zariadenia
 • Nastavte na vašom zariadení zobrazovanie na príslušnom výstupe (VGA alebo HDMI)
 • Ak sa obraz nezobrazuje, použite tlačidlo vyhľadávania aktívneho vstupu na diaľkovom ovládači
 • Po skončení vypnite projektor diaľkovým ovládačom (tlačidlo je potrebné stlačiť dvakrát)

Použitie bezdrôtového mikrofónu a zvukového vstupu

 • Kľúč od audio skrinky je na vrátnici príslušného pavilónu.
 • Zapnite hlavný vypínač (červené tlačidlo na predlžovačke)
 • Nasaďte si mikrofón, prípadne zapojte audio kábel do vášho zariadenia
 • Zapnite bezdrôtový vysielač mikrofónu do polohy ON
 • Ak je to potrebné, nastavte hlasitosť na mixpulte (označené “HLASITOST”)
 • !!! nepoužívajte žiadne ďalšie ovládacie prvky vrátane ovládacích prvkov na zosilovači
 • Po skončení vypnite vysielač mikrofónu do polohy OFF, vypnite hlavný vypínač,
 • všetko odložte do skrinky a skrinku zamknite

Typické problémy

 • Zvuk z mikrofónu je zašumený, prípadne vôbec nevysiela signál.
  Vymeňte batériu vo vysielači mikrofónu (v spodnej časti). Náhradná batéria je v nabíjačke. Vybitú batériu vždy založte do nabíjačky.
 • Zvuk z PC je rušený (vrčanie, cvrlikanie).
  Vyskúšajte odpojiť napájanie vášho zariadenia, prípadne HDMI/VGA kábel. Problém nahláste aj s detailami (typ / model počítača, zapojený / odpojený adaptér, zapojený / odpojený projektor).

Riešenie a hlásenie problémov

 • Telefonicky: 02/602 95 104 (klapka 104) v čase 8:00­16:00 operátor vám môže pomôcť s odstránením problému. Žiaľ, nie je možné zabezpečiť nepretržitú službu, preto je možné, že operátor v čase, keď to potrebujete, rieši iné problémy mimo kancelárie.
 • Asistenciu pri nastavení zariadenia pre účely výuky si môžete aj vopred dohodnúť na uvedených kontaktoch (prosíme riešiť aspoň 48 hodín vopred)