Zmena fungovania mailových služieb

Časté otázky

(Aktualizované 24.11.2019)

 1. Kde sa môžem prihlásiť do univerzitného webmailu?
 2. Ako si môžem pridať (skonfigurovať) univerzitnú schránku do svojho e-mailového klienta? 

  Návody a postupy nájdete na stránkach UK 

 3. Ako získam univerzitnú schránku, ak ju ešte nemám?

  Väčšine zamestnancov univerzitnú schránku aktivoval fakultný správca pošty v apríli 2016. Viacerí zamestnanci mali univerzitnú schránku aktivovanú ešte ako študenti, a následne im ostala. Ostatným zamestnancom fakultný správca pošty aktivuje univerzitnú schránku na požiadanie. Ak univerzitnú schránku nemáte, alebo si nie ste istý, je potrebné požiadať o jej aktivovanie fakultného správcu: 

  Silvia Hackerová – M 169, kl. 777
  spravca_postyfmph.uniba.sk
 4. Prídem o adresu @fmph.uniba.sk?

  Nie, pôvodná adresa <meno.priezvisko>@fmph.uniba.sk a <priezvisko>@fmph.uniba.sk (ak Vám bola pridelená) Vám ostanú, len pošta smerovaná na tieto adresy bude od dňa migrácie doručovaná do univerzitnej schránky.
  Od dňa migrácie začne tiež univerzitný webmail odosielať Vaše e-maily s fakultnou adresou odosielateľa (v súčasnosti ich odosiela s univerzitnou).
 5. Prídem o nejaké maily?

  Nie, všetky e-maily vám budú doručené. E-maily, ktoré vám budú doručené po termíne migrácie však už nájdete v univerzitnej schránke
 6. Čo sa stane ak som doteraz používal obe schránky, fakultnú aj univerzitnú, nezávisle od seba?

  Dôjde k zlúčeniu oboch schránok do jednej. Dňom migrácie Vám budú všetky e-maily chodiť už len do univerzitnej schránky. V krátkej dobe Vám bude obsah fakultnej schránky automaticky nakopírovaný do univerzitnej schránky, pričom pôvodné e-maily Vám v nej ostanú.
 7. Čo sa stane ak som mal jednu schránku forwardovanú (napr. fakultnú) a druhú nie (napr. tú univerzitnú)?

  Keďže dôjde k zlúčeniu oboch schránok, toto už nebude možné. Musíte sa rozhodnúť, či chcete mať zlúčenú schránku forwardovanú alebo nie.  V takomto prípade odporúčame, aby ste nás kontaktovali.
 8. Budú e-mailové služby nejaký čas nedostupné?

  Nie, služby budú nepretržite dostupné počas celej doby pred, počas, aj po migrácii. K zmene dôjde len v tom, že Vám v istej chvíli e-maily začnú byť doručované do inej schránky ako predtým. V univerzitnej schránke následne nejaký čas neuvidíte svoje staré fakultné e-maily. V tomto čase ich ale stále bude možné dočasne vidieť v starej fakultnej schránke.
 9. Prečo musí fakulta prejsť na univerzitný Office 365, nemôžeme aj naďalej používať webmail, na ktorý sme zvyknutí?

  Zmena je potrebná, pretože súčasný fakultný e-mailový server je zastaralý. Mali sme na výber z dvoch možností: buď ho upgradneme na súčasnú verziu (ktorej webmailové rozhranie je ale totožné s tým v Office 365) alebo presunieme správu e-mailových služieb pod univerzitné riešenie. Rozhodli sme sa pre druhú možnosť, keďže toto riešenie je pre fakultu v konečnom dôsledku úspornejšie.
 10. Na koho sa obrátiť v prípade problémov a otázok:
  V prípade, že sa neviete prihlásiť do univerzitnej schránky (cez webmail alebo cez svoj e-mailový klient) obráťte sa na technickú podporu CEPIT:
  https://uniba.sk/cepit
  02/9010 4444 (v pracovné dni 7:00–20:00, cez víkendy 9:00–12:00) 

  V prípade, že sa viete prihlásiť do webmailu, ale ani s pomocou návodu sa Vám nedarí skonfigurovať si schránku vo svojom e-mailovom kliente, obráťte sa na IT tajomníka Vašej katedry.

  V prípade akýchkoľvek iných problémov alebo otázok sa prosím obráťte na prodekana pre IT doc. Homolu.