Softvér dostupný na fakulte

Softvér od spoločnosti Microsoft

Azure Dev Tools for Teaching (predtým MS Dreamspark Premium / MSDN AA)

Študenti a učitelia FMFI UK majú vďaka tomuto programu prístup ku vývojárskym produktom Microsoftu, ktoré môžu nekomerčne používať na vlastných počítačoch. Softvér zahŕňa licencie operačných systémov (Windows Server, Windows 10), vývojárskych nástrojov (napr. Visual Studio Enterprise) a pod. Okrem toho platforma poskytuje prístup ku cloudovým službám Microsoftu za zvýhodnených podmienok a so štartovacím kreditom zadarmo. Získané licencie sú trvalé a počas štúdia nainštalované a aktivované produkty je možné používať aj po skončení štúdia. Prístup ku službe je automatický pomocou prístupových údajov používaných na prihlasovanie do systému AIS2 (ako používateľské meno zadávate plnú e-mailovú adresu vo formáte login@uniba.sk).

 • FAQ dokument ku službe
 • Licenčné podmienky
 • Prihlásenie sa do Azure Dev Tools for Teaching
  (Ocitnete sa v sekcii "Education - Overview". Softvér na stihnutie ńajdete v sekcii Software.  Pozor! Ak si vyberiete niektorú položku v ľavom zozname (Home, Dashboard...), je veľmi ťažké túto sekciu opať nájsť.
  Niekedy sa stane, že nemáte správne priradenú licenciu a zobrazí sa málo položiek (asi 5). V takom prípade je nutné navštíviť lokalitu "Priradenie licencií". Dbajte na to, aby ste sa tam prihlásili univerzitným kontom. Požadované telefónne číslo je použité iba jednorazovo na overenie, či nie ste robot a nikam sa neukladá. Je možné použiť aj pevnú linku do práce.

Licencie Office 365 pre domáce počítače a ďalšie zariadenia

Študenti, učitelia a ďalší zamestnanci FMFI UK môžu využívať licencie na kancelársky balík zahrnutý v Office 365 na piatich nimi vlastnených zariadeniach v rámci univerzitnej služby Office 365. Prístupové údaje sú identické s údajmi používanými na prihlasovanie do systému AIS2 (ako používateľské meno zadávate plnú e-mailovú adresu vo formáte login@uniba.sk).

MS Campus Agreement

Ide o centrálne podpísanú zmluvu medzi Ministrestvom školstva a firmou Microsoft, licencie sú prenajaté po dobu platnosti zmluvy. Zmluva sa predlžuje každé 4 roky a je hradená Ministerstvom školstva. Zmluva umožňuje na počítačoch vlastnených fakultou:

 • Upgrade OS Windows na ľubovolnú verziu (netýka sa serverových produktov)
 • Používanie ľubovoľnej verzie MS Office
 • Využívať klientské licencie k windows serverom (Windows, Exchange, IIS a podobne, ale NIE Terminal Server)

Na fakultnom počítači musí byť kúpená platná licencia OS Windows a ak ide o OEM musí mať nálepku. Na verzii kúpenej licencie nezáleží. Licencie na MS Office netreba kupovať.

Každý zamestnanec má právo (po príslušnom poučení) nainštalovať si kópiu MS Office na JEDEN svoj počítač, pokiaľ na tomto počítači pracuje hlavne on a MS Office používa najmä na prácu pre fakultu. Toto právo sa nevzťahuje na windows.

Pokiaľ Ministerstvo zmluvu Campus Agreement neobnoví, je potrebné všetky nezakúpené licencie MS Office prestať používať a novozakúpené OS Windows používať v zakúpenej verzii. Zamestnanec po ukončení pracovného pomeru musí domácu verziu MS Office odinštalovať.

MS Select pre školstvo

Ide o centrálne podpísanú zmluvu medzi Ministerstvom školstva a firmou Microsoft, zakúpené licencie sa natrvalo stávajú majetkom školy, nakupuje sa s výraznou zľavou, použitie nie je nijako obmedzené.

Softvér od spoločnosti MathWorks

Počas zimného semestra akademického roku 2021/22 bude licenčný server pre matlab R2012a dostupný z internetu. Toto opatrenie potrvá do skončenia online výučby.
Nakoľko sa jedná o licencie na výučbu, nepoužívajte tieto kópie matlabu na publikačnú činnosť, a to ani nekomerčnú.
Počet súčasne spustených kópií je obmedzený, preto vás žiadame, aby ste matlab nespúštali v čase, keď majú plánovanú výučbu iní študenti. 

Ištalačné súbory a návod si môžete stiahnuť z Univerzitného sharepointu.

Fakulta má k dispozícii 50 licencií na Matlab 2017a s nasledujúcimi toolboxami: Computer Vision System Toolbox (25ks), DSP System Toolbox (25ks), Econometrics Toolbox (25ks), Financial Toolbox (25ks), Image Processing Toolbox (25ks), Optimization Toolbox (25ks), Signal Processing Toolbox (25ks), Statistics and Machine Learning Toolbox (25ks), Neural Network Toolbox (10ks), Symbolic Math Toolbox (10ks). Tieto licencie sú určené výhradne na VÝUKOVÉ účely a sú nainštalované v učebniach pod OS Windows (H3, H6, F1 248, M208, M217). Uvedené počty licencií je potrebné zobrať do úvahy pri plánovaní výučby.

Okrem učební je Matlab nainštalovaný aj na študentskom výukovom klastri DaVinci, na ktorom možno po prihlásení spustiť a používať Matlab vzdialene.

Návod na vzdialené spustenie MATLABu (.pdf)

Vyučujúci môžu získať kópiu Matlabu, ktorú smú používať iba na prípravu kurzu. Použitie na vedecké, výskumné a publikačné účely nie je povolené, a to ANI PRE NEKOMERČNĚ projekty. Licencie na vedecké použitie sa zakupujú osobitne.

Softvér od spoločnosti SAS

SAS je štatistický analytický softvér. Univerzita Komenského je v súčasnosti partnerom programu Academic, čo umožňuje vyučujúcim a študentom využívať licencie SAS na výučbu a nekomerčný výskum na školských počítačoch aj domácich počítačoch. Táto licencia zahŕňa SAS Education Analytical Suite, SAS Enterprise Miner, Credit Scoring for SAS Enterprise Miner pod operačným systémom Windows.

Lokálny správca licencií: Matej Zagiba

Možnosti využitia SAS na fakulte:

 • SAS je nainštalovaný pre účely výučby v miestnosti H3.
 • Vzhľadom ku komplexnosti procesu inštalácie, preferovaný spôsob distribúcie pre učiteľov a jediný spôsob distribúcie pre študentov je prostredníctvom predinštalovanej virtuálnej mašiny. O prístup môžete požiadať lokálneho správcu licencií.
 • V prípade, že učiteľ potrebuje nainštalovať SAS iným spôsobom, môže požiadať prostredníctvom IT tajomníka katedry o prístup k inštalačným médiám. Žiaľ, v súčasnosti nie sme schopní poskytovať komplexnú podporu pri inštalácii.
 • Ďalšie formy prístup k licenciám SAS sú možné priamo prostredníctvom web stránky firmy SAS v sekcii Academic & Community (University Edition, prístup za účelom vypracovania záverečnej práce a pod.)

Iný softvér na portáli OnTheHub

V minulosti bol softvare firmy microsoft distribuovaný cez portál OnTheHub prevádzkovaný firmou Kivuto.

Aj keď už tento portál neposkytuje zdarma software od firmy Microsoft, ponúka softvér vybraných partnerov pre študentov a učiteľov za výhodnych podmienok. 

Zoznam partnerov a dostupného softvéru sa mení, teraz sú k dispozícii napríklad produkty týchto spoločností:
Google (Gogle Cloud, Google Suite) - zdarma Amazon Web Services (AWS educate) - zdarma Matlab (Matlab Online) - zdarma aj za poplatok JetBrains - zdarma Sketch - zdarma Atlasian (Classroom, BitBucket) - zdarma Alibaba (Alibaba Cloud) - zdarma IBM Tableau SAS (SAS University Edition) - zdarma Minitab (Minitab 18, 19, Companion, Express) - prenajom Tibco Statistica - zdarma aj prenajom Autodesk (autoCAD, Fusion360, Inventor, Revit) - zdarma 

Výhodou je, že nie je potrebna žiadna registrácia.