Bezdrôtové pripojenie na fakultnú sieť

Pripojenie do bezdrôtovej siete v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky je primárne riešené službou UK WiFi (EDUROAM). Meno bezdrôtovej siete (SSID) je eduroam. Viac informácií o tejto službe aj s návodmi na pripojenie nájdete na stránkach CIT UK.

Naďalej zostáva možnosť pripojenia sa aj do bezdrôtovej siete fakulty s názvom FMFI_UK pre užívateľov, ktorí ju používali do 1.9.2012. Viac informácií o sieti FMFI_UK.

Miesta dosahu siete Eduroam a fakultnej WiFi služby (FMFI_UK) v priestoroch FMFI UK

Miesta dosahu sú vo všetkých celofakutlných miestnostiach s nasadeným rozvrhom: posluchárne A, B, C, F1, F2, F1-108, F1-109, F1- 232a, 328, akvária M-I - M-XII a v ďalších priestoroch fakulty.

Podrobnejší popis niektorých miest dosahu (termín "Najlepšia dostupnosť" platí pre zariadenia veľkosti notebooku a nie pre mobilné telefóny):

 • Prízemie pavilónu M - celá chodba od vrátnice až po bufet, akváriá I - XII, Relax - vnútorný dvor medzi pavilónmi M a F1, priestory okolo prvého schodišťa na 1. a 2. poschodie (prízemie, 1. poschodie, 2. poschodie)
  • Najlepšia dostupnosť: časť chodby s lavičkami pred študijným oddelením, akváriá I - XII
 • Posluchárne F1 a F2, skleník, celý vstupný vestibul pavilónu F1, prechodový vestibul na F2 - prízemie, priestory celého bufetu v F1, jedáleň, časť vonkajšieho areálu pred vchodom do pavilónu F1
  • Najlepšia dostupnosť: posluchárne F1 a F2, skleník, celý vstupný vestibul pavilónu F1, bufet
 • Posluchárne A, B, C, chodby okolo posluchárne A, vonkajší priestor medzi posluchárňou A a pavilónom F1
  • Najlepšia dostupnosť: posluchárne A, B,C, chodba medzi posluchárňami A a B
 • Učebne F1-108, F1-109, F1-326, F1-327, F1-328, susediace chodby a miestnosti na všetkých poschodiach okolo átria v pavilóne F1
  • Najlepšia dostupnosť: Učebne F1-108, F1-109, priamo susediace chodby a miestnosti na všetkých poschodiach okolo átria v pavilóne F1
 • Celá študovňa fakultnej knižnice, počítačové miestnosti H3, H6 a chodby okolo nich (okrem severnej - miestnosti I 32 - I 34), seminárna miestnosť KAI I 23
  • Najlepšia dostupnosť: študovňa fakultnej knižnice, chodba medzi miestnosťami I 17 - I 22, I 23 - I 31
 • Prechodové vestibuly medzi pavilónmi F1 a F2 - prízemie, 1., 2., 3. poschodie, chodba medzi Topsoftom a Vývojovými dielňami, KVANTom, učebňa F1 108, okolie bufetu
  • Najlepšia dostupnosť: prechodový vestibul na 1. a 2. poschodí F1, F2 (sedenie pred vchodom do Topsoftu a nad ním)
 • V pavilónoch M a I: - počítačová miestnosť M208, seminárna miestnosť M205, učebňa M201, celá chodba pred M208, seminárna miestnosť M109 a chodba pred ňou, seminárne miestnosti I8-I9, kancelárie I11-I22
  • Najlepšia dostupnosť: počítačová miestnosť M208, seminárna miestnosť M205, celá chodba pred M208, seminárna miestnosť I9, kancelárie I11-I18

Ďalšie miesta dosahu na tejto stránke sa budú priebežne aktualizovať.

Poznámka pre zamestnancov a doktorandov:
Väčšinou sú uvádzané iba voľne dostupné priestory. Dostupnosť služby môže byť dobrá a použiteľná aj v kanceláriách, ktoré priamo alebo nepriamo susedia s týmito miestami dosahu. Tieto kancelárie tu nie sú vymenované. V prípade nejasnosti alebo návrhu potreby nového miesta dosahu sa informujte u vyššie uvedenej kontaktnej osoby.

Ak Vám niekde pokrytie Eduroam chýba, prípadne máte problémy s pripojením na niektorom mieste, dajte nám to vedieť vo formulári.