WIFI FMFI_UK

Čo je služba WiFi?

Pomocou tejto služby môže používateľ pripojiť osobný počítač ku sieti UK prostredníctvom bezdrôtovej technológie. Má slúžiť na sprístupnenie služieb IIKS UK a Internetu pre potreby vyučovacieho procesu, alebo vedeckej činnosti z miest na to vyhradených. Táto služba je určená pracovníkom a študentom FMFI UK.
Typickým príkladom použitia služby WiFi je možnosť pripojenia svojho vlastného prenosného počítača študenta do siete FMFI UK, prípadne možnosť jednoduchého pripojenia prezentačného počítača vyučujúceho do siete FMFI UK.

Podmienky používania:

 • Počas doby použitia služby sa stáva osobný počítač používateľa súčasťou počítačovej siete FMFI, a preto je povinný dodržiavať Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete UK.
 • Znova zdôrazňujeme, že táto služba má slúžiť na podporu vyučovacieho procesu a vedeckej činnosti, a tomu by malo zodpovedať aj správanie jej používateľov.

Prístup ku službe:

Služba WiFi je určená pre všetkých pracovníkov a študentov, pri porušení podmienok jej používania môže byť však konkrétnym používateľom zrušená.
Pri jej použití sa vyžaduje autentifikácia používateľa menom a heslom, ktoré ma každý zamestnanec a študent pridelené v centrálnej databáze osôb (CDO). Môžete si ich vyhľadať na tejto adrese https://cdo.uniba.sk/public/findPK. POZOR! Heslo do služby WiFi je Váš prístupový kód a nie používateľské heslo do AISu.
Prístupové kontá a heslá študentov a zamestnancov, ktoré boli doteraz pridelené osobne, ostávajú v platnosti. Kontaktná osoba: Milan Babušík (M/164, kl. 782)

Použitie služby:

Pre použitie služby je nutné vlastniť wireless klient kartu (802.11b alebo 802.11g) vo vašom počítači/notebooku/pda a byť v dosahu WiFi spojenia. Službu treba mať nakonfigurovanú v svojom operačnom systéme. Boli realizované napr. pripojenia s OS Mac, Linux, WMobile2003 (PDA), Windows Vista, Windows XP, Windows 7.

Meno bezdrôtovej siete, ku ktorej sa v rámci služby WiFi je možné pripojiť, je FMFI_UK.

Tu je popis konfigurovania počítača používajúceho:


Poznámky:

 • kvalita pripojenia klesá od miesta s najlepšou dostupnosťou
 • v prípade, že v mieste dosahu je problém pripojiť sa, alebo počas existujúceho pripojenia spojenie vypadáva, odporúčame presunúť sa do najbližšieho miesta s najlepšou dostupnosťou
 • pokiaľ chcete pristupovať aj na stránky, ktoré vyžadujú nastavenie proxy servera UK, použite nasledovné:
  Napríklad v prehliadači MS IE treba nastaviť v menu:
  Nástroje - Možnosti siete Internet... - Pripojenia - Nastavenie siete LAN... :
  Použiť automatický konfiguračný skript
  Adresa: http://www.uniba.sk/proxy.pac
  Viac informácií nájdete na stránkach UK
 • Zmena konfigurácie pripojenia!
  Tento oznam je dôležitý pre všetkých používateľov, ktorí si nakonfigurovali túto službu pred dátumom 22.9.2008.