Oznamy pre zamestnancov

Správy od 241 do 188 z 188

Neaktuálne oznamy

Športové dni MFI 202224. 03. 2022

19. - 28.4.2022, športoviská FMFI UK

KEGA 202322. 03. 2022

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023

VEGA 202322. 03. 2022

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023

Národný štipendijný program Slovenskej republiky04. 03. 2022

Štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pre pobyty v akademickom roku 2022/2023. Uzávierka žiadostí do 30.4.2022 o 16:00 hod.

Profesor na KDMFI (výberové konanie)04. 03. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta funkčného proferosa na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...