Oznamy pre zamestnancov

Správy od 211 do 185 z 185

Neaktuálne oznamy

EASTER MIXER (11.4.2022)05. 04. 2022

online podujatie pre zahraničných výskumníkov, doktorandov a lektorov/online event for international researchers, doctoral students and lecturers

Dekanské voľno (19.4.2022)04. 04. 2022

v utorok 19.4.2022

Rektorské voľno (14.4.2022)04. 04. 2022

vo štvrtok 14.4.2022

Riadne voľby do zamestnaneckej komory AS FMFI UK04. 04. 2022

lehota na podávanie návrhov: 2.5.2022, 14:30 hod. voľby: 11. - 12.5.2022

Prístup JoVE Education k vybraným sekciám JoVE Research01. 04. 2022

skúšobný prístup bude aktívny od počas mesiaca apríl